Opriçnina

Rusya'da 1565- 1572 Korkunç İvan döneminde kurulmuş Çarlığa bağlı gizli polis teşkilatı

Opriçnina, Rusya'da 1565- 1572 Korkunç İvan (aslında IV. İvan'ın Türkçe literatüründeki "Korkunç" sıfatı doğru değildir. İngilizce literatüründeki "The Terrible" aynı şekilde yanlış sıfatından direkt tercümeyle gelmektedir. Oysa IV. İvan'ın asıl Rusça'daki sıfatı "Grozny", ki bu sıfatın Türkçe'deki anlamı "Heybetli", "Yavuz", "Zorlu" olacaktır.) döneminde kurulmuş Çarlığa bağlı gizli polis teşkilatıdır. Görevleri Çar'a muhalif Rus aristokratlarının mallarını müsadere etmekti. Siyah üniformalı, bellerinde bir köpek kafası ve bir süpürge taşıyan opriçniler uzun yıllar Rus ahalisini dehşet içinde tuttular.[1] IV. İvan 1564’te memleketi “zemşina” ve “opriçnina” diye ikiye böldü. Opriçnina IV. İvan'ın şahsi mülkü sayılıyordu. Bir çeşit tarikat olan Opriçnina sayıları 6 bini bulan askerlerden oluşuyordu. Opriçnina teşkilatı ile İvan 20 yıl korku ve baskı rejimi uyguladı. 1572’de de idari güç çarın seçtiği Dvoryanların eline geçti.

opriçnina

Kaynakça değiştir

  1. ^ Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, TTK, Ankara 1987, s.151