Oosit üremede görev alan dişi gametosit ya da germ hücresidir. diğer bir deyişle henüz olgunlaşmamış yumurta hücresidir. Oosit, dişil gametojenez sırasında yumurtalıklarda oluşur. Dişi germ hücreleri ilk olarak ilkin germ hücresi (PGC) oluşturduktan sonra mitoz bölünme geçirir ve oogonia oluşur. Oojenez sırasında oogonia ilkin oositler hâline gelir.

Oosit
Mayoz bölünme ile Oosit oluşumu
Tanımlayıcılar
JSTORoocytes
Microsoft Academic2776690073
MeSHD009865
FMA18644