Oktruva vergisi, ticaret amacıyla şehirlere dışarıdan getirilen mallardan alınan giriş vergisidir. Oktruva Fransızca kökenli bir kelimedir. Osmanlı Devletinde bu vergi "Duhuliye Resmi" adı altında alınmıştır. İlk duhuliye resmi uygulayan padişah, Osman Gazi'dir. Kanuni Sultan Süleyman'a sıfatını veren ünlü "Kanunname-i Al-i Osman" ile duhuliye resmi tüm mirî topraklara yaygınlaştırılmıştır. Bu vergi, 1826 tarihinde şekil değiştirerek, Yeniçeri Ocağı yerine kurulan “Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye” harcamaları karşılığı alınan “ihtisap resmi” hâline gelmiştir. Milli mücadele döneminde Isparta ilinde bu verginin kaldırılması istenmiş ancak bir sonuç alınamamıştır.[1] Oktruva vergisinin 1948 yılına kadar Paris'in giriş noktalarında uygulandığı söylenmekedir.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2010, Sayı:21, ss.139-153 [1] 24 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.