Ogham, adını İrlanda tanrılarından Ogma'dan alır. Hakkındaki bir teori de saymak için kullanılan çizgilerden oluştuğu yönündedir.

Ogham
Ogham yazılı bir taş

İrlanda, Galler, İskoçya ve İngiltere'de M.S. 1. ilâ 6. yüzyıllar arasından kalma 400 örnek bulunmuştur. İptidaî İrlandaca (İng. İngilizcePrimitive Irish) bu alfabeyle yazılmıştır. Daha çözülmemiş olan eski pikt ve gal yazısı örnekleri de mevcuttur. Örneklerin birçoğu taşlarda kazılı olsa da bu yazının çubuklara, ağaçlara vs. daha yaygın olarak yazıldığı muhtemeldir.Druidlerce gizli formülleri yazmak için kullanıldığı da düşünülmektedir.