Odigitria

Odigitria (GrekçeὉδηγήτρια), Hristiyan ikonografisinde bir sahne. Meryem'in çocuk İsa'yı kucağında tutar halde ve yol gösterici bir rol biçilerek tasvir edildiği sahne olan odigitria Hristiyan sanatında en çok kullanılan sahnelerden biridir.

Berlinghiero Berlinghieri'nin 1230 yılına tarihlenen odigitria tasviri.

KaynakçaDeğiştir

  • Vasilakē, Maria. Images of the Mother of God: Perceptions of the Theotokos in Byzantium, p. 196, Ashgate publishing Co, Burlington, Vermont, 0-7546-3603-8