Nurullah Bey veya Şenbolu Nurullah, 19. yüzyılda günümüzde Kırıkdag bölgesinde yaşamış Hakkâri emiri. 19. yüzyılda Osmanlılara karşı gerçekleşen Kürt ayaklanmalarında, Cizreli Bedirhan ile başı çekmiştir. Gerek ayaklanmalar gerekse kendi yönetimindeki bölgede gerçekleşen Nasturilere yönelik katliamlarla bilinmektedir. Emirliği sırasında Hakkâri bölgesi bugünkü Yüksekova, Şemdinli, Başkale, Beytüşşebap ve Amediye gibi kentleri de kapsamaktaydı. 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru Osmanlı ayaklanmaları bastırmış, yenilgiye uğrayan Nurullah da kaçarak önce İran'a bağlı Berdasor kalesine sığınmışsa da sonrasında teslim olmuştur.