Nulla poena sine lege

Latince deyim

Nulla poena sine lege, "kanunsuz ceza olmaz" anlamına gelen Latince hukuk terimi. Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesinin iki ayağından birini oluşturur.

Ayrıca bakınız

değiştir