Nota değeri

Müziksel gösterimde nota değeri, bir notanın ne kadar süreyle çalınacağını belirten kavram. Bu süre, nota yuvarlağının rengine veya şekline, nota bacağının varlığına, nota kuyruğu/çengeli/değer çizgisinin varlığına bağlı olarak değişir.

1. Nota kuyruğu
2. Nota bacağı
3. Nota yuvarlağı

Bir es, nota süresine eş değerde sessizlik belirtir.

Notalar ve değerleriDüzenle

Nota Es İsim Değeri Noktalı değeri Çift noktalı değeri Üç noktalı değeri
    large, duplex longa ya da maksima[1][2] 8 8 + 4 8 + 4 + 2 8 + 4 + 2 + 1
    long[2][3][4] ya da longa[5] 4 4 + 2 4 + 2 + 1 4 + 2 + 1 + 1/2
    çift birlik nota veya breve 2 2 + 1 2 + 1 + 1/2 2 + 1 + 1/2 + 1/4
    birlik nota 1 1 + 1/2 1 + 1/2 + 1/4 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8
    ikilik nota 1/2 1/2 + 1/4 1/2 + 1/4 + 1/8 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16
    veya   dörtlük nota 1/4 1/4 + 1/8 1/4 + 1/8 + 1/16 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32
    sekizlik nota 1/8 1/8 + 1/16 1/8 + 1/16 + 1/32 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64
    onaltılık nota 1/16 1/16 + 1/32 1/16 + 1/32 + 1/64 1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128
    otuzikilik nota 1/32 1/32 + 1/64 1/32 + 1/64 + 1/128 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256
    altmışdörtlük nota 1/64 1/64 + 1/128 1/64 + 1/128 + 1/256 1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512
    yüzyirmisekizlik nota 1/128 1/128 + 1/256 1/128 + 1/256 + 1/512 1/128 + 1/256 + 1/512 + 1/1024
    ikiyüzellialtılık nota 1/256 1/256 + 1/512 1/256 + 1/512 + 1/1024 1/256 + 1/512 + 1/1024 + 1/2048

GösterimDüzenle

 
Breve çeşitleri

Breve, sağ tarafta gösterildiği gibi birçok farklı şekilde gösterilebilir. İlk ikisi en yaygın kullanım olmakla beraber, üçüncüsü de görsel bir alternatiftir.

Longa, bazen parçanın sonunda olabileceği gibi süresiz çok uzun bir notayı belirtmek için kullanılabilir.

Notanın bir nota bacağı varsa bu, bacakları neredeyse her zaman aşağıya doğru çizilen longa ve maksima istisna edilirse (nota yuvarlağının sağ tarafından) yukarıya ya da (nota yuvarlağının sol tarafından) aşağıya doğru çizilebilir. Bunun yanı sıra notanın kuyruğu varsa bu, her hâlükârda sağa doğru uzatılır.

DüzenlemelerDüzenle

Nota değeri, yanına bir nokta eklenerek artık yapılabilir. Bu nokta, yanına geldiği notayı nota değerinin yarısı kadar uzatır. Nokta sayısı n kabul edilirse herhangi bir noktalı notanın noktalarının toplam değeri   formülüyle bulunur. Yani notaya iki nokta eklenmişse bunun anlamı, o notanın değeri kendinin yarısı ve çeyreği ilave edilerek bulunur. Çift nokta ilk defa 1752'de J.J. Quantz tarafından kullanılmıştır.[6]

Bir nota üç eşit parçaya (triole) veya ikiden farklı bir değere bölmek istenirse tupletler kullanılır.

KaynakçaDüzenle

Genel
  • Mahmut R. GAZİMİHAL (1961). Mûsikî Sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. s. 177-183. 
Özel
  1. ^ William Smythe Babcock Mathews and Emil Liebling, "Large", Pronouncing and Defining Dictionary of Music (Cincinnati, New York, London: J. Church and Company, 1896).
  2. ^ a b Theodore Baker, A Dictionary of Musical Terms: Containing Upwards of 9,000 English, French, German, Italian, Latin, and Greek Words and Phrases, third edition, revised and enlarged (New York: G. Schirmer, 1897): 131.
  3. ^ Music Dictionary (Do–Dq) Dolmetsch.com (accessed 4 February 2015).
  4. ^ William Smythe Babcock Mathews and Emil Liebling, "Double Note", Pronouncing and Defining Dictionary of Music (Cincinnati, New York, London: J. Church and Company, 1896).
  5. ^ John Morehen and Richard Rastall, "Note values"", The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell (London: Macmillan Publishers, 2001).
  6. ^ Willi Apel, "Dotted Notes", Harvard Dictionary of Music, second edition, revised and enlarged (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1972) ISBN 978-0-674-37501-7.