Nostalji, gündedün ya da geçmişseverlik geçmişteki mutlu bir ana duyulan özlemdir. Yunanca Grekçeνόστος (geliş) ve Grekçeἄλγος (acı) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Kavram Erken Çağdaş Dönemde melankolinin türevi olarak düşünülmüş ve romantik yazında sıkça kullanılmıştır.