Normoblast

Normoblast (veya eritroblast) hâlâ hücre çekirdeği barındıran bir alyuvar (eritrosit) tipi. Normal bir eritrositin anlık öncülüdür.

Nucleated red cells.jpg

Bir normoblastın gelişimi dört evreye ayrılır: Pronormoblast, Bazofilik normoblast, Polikromatik (veya polikromatofilik) normoblast, Ortokromatik (veya ortokromatofilik) normoblast.

Ayrıca bakınızDeğiştir