Reel gelir

reel gelir istatikler sonucunda kişinin satın alma gücündeki değişimleri gösterir.
(Nominal gelir sayfasından yönlendirildi)

Reel gelir bir kişi ya da ülkenin enflasyon farkı düşüldükten sonra kalan geliridir.

Gelirin para ile ifade edilen şekline ise nominal gelir denmektedir. Bu kavram satınalma gücünü kapsamaz. Bunu reel gelir kavramı karşılar. Eğer bir kişi aylık maaşı ile önceki aydan daha fazla ürün alabiliyorsa reel geliri artmıştır. Eğer bir kişinin aylık maaşı zam ile artırılmış ama enflasyon da artmış ise görünüşte nominal gelir artmış, reel gelir ise azalmıştır.