Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri, resmi adıyla Alfred Nobel'in Anısına Ekonomik Bilimlerde Sveriges Riksbank Ödülü (İsveççe: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), ekonomi alanında her yıl İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından takdim edilir.[1] Nobel Ekonomi Ödülü; Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyeti üzerine; kimya, fizik, edebiyat, barış, ve fizyoloji veya tıp alanlarında olmak üzere beş dalda verilmeye başlanan Nobel Ödülü'nün orijinal beşlisinden biri değildir ve bir Nobel Ödülü olarak kabul edilmez.[2] Ekonomi Ödülü, İsveç merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından bankanın 300. yıldönümü olan 1968 yılında kurulmuş ve finanse edilmiş ve o zamandan beri her yıl verilmektedir.[3][4] Ekonomi Ödülü ilk kez 1969 yılında verilmiş, bu ödülü Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen kazanmıştır.[5] Her ödül sahibi, bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen nakit para ile ödüllendirilir.[4] 1969 yılında, Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen'a toplamda 375.000 İsveç kronu verilmiştir, ki bu Aralık 2007 tarihinde 2.871.041 İsveç kronuna eşdeğerdir.

Stockholm'da 2008 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi açıklanırken. Ödülü Paul Krugman kazanmıştır.

Ödül töreni; geleneksel olarak Stokholm'da, Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık tarihinde yapılmaktadır.[6]

2017 yılına gelindiğinde Nobel Ekonomi Ödülü 50 defa verilmiş ve toplamda 80 kişi bu ödülü kazanmıştır.[7] Bugüne kadar yedi ödül makroekonomi alanındaki katkılar nedeniyle verilmiştir, ki bu sayı diğer tüm diğer alanlardan daha fazladır.[8] Ekonomi Ödülü sahiplerinin en fazla bağlı oldukları kurum Chicago Üniversitesi'dir, ki bu üniversitenin Ekonomi Fakültesi'ne bağları olan 29 kişi bu ödülü kazanmıştır.[9] Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ilk ve tek kadın, 2009 yılında bu ödüle layık görülmüştür.[10]

Kazananlar listesi değiştir

Yıl İsim Ülke Gerekçe
1969   Ragnar Frisch   Norveç "Ekonomik süreçlerin analizi için, dinamik modeller geliştirip uyguladıkları için"[5]
  Jan Tinbergen   Hollanda
1970   Paul Samuelson   ABD "Statik ve dinamik ekonomik kuramını geliştirdiği ve ekonomi biliminde analiz düzeyini yükseltmede aktif olarak katkı sağlayan bilimsel çalışması için"[11]
1971   Simon Kuznets   ABD
  Rus İmparatorluğu
"Gelişme süreci ile ekonomik ve sosyal yapının kavrayışını geliştiren ve yeni bir bakış açısı getiren; tecrübesiyle bulduğu ekonomik büyüme yorumu için"[12]
1972   John Hicks   Birleşik Krallık "Genel ekonomik denge teorisi ve refah teorisi konularındaki öncü katkıları için"[13]
  Kenneth Arrow   ABD
1973   Wassily Leontief   ABD
  Rus İmparatorluğu
"Girdi-çıktı yöntemini geliştirdiği için ve buna önemli ekonomik sorunlarının çözümünde başvurduğu için"[14]
1974   Gunnar Myrdal   İsveç "Para politikası ve ekonomik dalgalanma kuramlarındaki öncü çalışmaları için ve; ekonomik, sosyal ve kurumsal olguların birbirine bağlılığı üzerine derinlemesine analizleri için"[15]
  Friedrich Hayek   Birleşik Krallık
  Avusturya
1975   Leonid Kantorovich   Sovyetler Birliği "Kaynakların optimum dağılımı teorisine katkıları için"[16]
  Tjalling Koopmans   ABD
  Hollanda
1976   Milton Friedman   ABD "Tüketim analizi, para tarihi ve teorisi alanlarındaki başarısı için ve istikrar politikasının karmaşıklığını gösterdiği için"[17]
1977   Bertil Ohlin   İsveç "Uluslararası ticaret ve uluslararası sermaye hareketleri teorisine çığır açan katkıları için"[18]
  James Meade   Birleşik Krallık
1978   Herbert Simon   ABD "Ekonomik organizasyonlar içinde karar-verme süreçleri üzerine öncü araştırları için"[19]
1979   Theodore Schultz   ABD "Gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını özellikle dikkate aldığı, ekonomik gelişme araştırmaları konusunda öncü çalışmaları için"[20]
  Arthur Lewis   ABD
  Saint Lucia
1980   Lawrence Klein   ABD "Ekonometrik modeller kurduğu ve bunları ekonomik politikalar ve ekonomik dalgalanmaların analizine uyguladığı için"[21]
1981   James Tobin   ABD "Finansal piyasaları analizi ve bunların harcama kararları, istihdam, üretim ve fiyatlarla ilişkisini analizi için"[22]
1982   George Stigler   ABD "Piyasaların kamusal düzenlemesinin etkileri ve sebepleri, ve piyasaların fonksiyonu, endüstriyel yapılar konusunda yeni ufuklar açan çalışmaları için"[23]
1983   Gérard Debreu   ABD
  Fransa
"Genel denge teorisinin titiz yeniden açıklaması ve ekonomik teoriye yeni analitik metotlar katması için"[24]
1984   Richard Stone   Birleşik Krallık "Milli muhasebe sisteminin gelişmesine esaslı katkıları ve dolayısıyla ampirik ekonomik analiz temellerini fazlasıyla geliştirdiği için"[25]
1985   Franco Modigliani   ABD
  İtalya
"Finansal piyasaların ve tasarrufların analizinde öncü çalışmaları için"[26]
1986   James M. Buchanan   ABD "Ekonomik ve siyasi karar verme teorisinde, kontrat ve anayasa temelindeki katkıları için"[27]
1987   Robert Solow   ABD "Ekonomik büyüme teorisine yaptığı katkılar için"[28]
1988   Maurice Allais   Fransa "Kaynakların etkin kullanılması ve piyasalar teorisine öncü katkıları için"[29]
1989   Trygve Haavelmo   Norveç "Eşzamanlı ekonomik yapının analizi ve ekonometrinin olasılık teorisinin temellerini açıklığa kavuşturduğu için"[30]
1990   Harry Markowitz   ABD "Finansal ekonomi teorisi konusunda öncü çalışmaları için"[31]
  Merton Miller   ABD
  William Forsyth Sharpe   ABD
1991   Ronald H. Coase   ABD
  Birleşik Krallık
"Ekonominin kurumsal yapısı ve fonksiyonu için, mülkiyet hakları ve işlem maliyetlerinin önemini keşfedip açıklığa kavuşturduğu için"[32]
1992   Gary Becker   ABD "Piyasa-dışı davranışlar da dahil olmak üzere, insan davranışı ve etkileşiminin çok geniş bir şekilde incelenmesi suretiyle mikroekonominin kapsamını genişletmesi için"[33]
1993   Robert Fogel   ABD "Ekonomik ve kurumsal değişmeleri açıklamak için ekonomik teori ve kantitatif yöntemler uygulayarak ekonomi tarihi konusundaki araştırmaları yeniledikleri için"[34]
  Douglass North   ABD
1994   John Harsanyi   ABD
  Macaristan
"İşbirlikçi olmayan oyun kuramında denge konusunda öncü analizleri için"[35]
  John Forbes Nash   ABD
  Reinhard Selten   Almanya
1995   Robert Lucas, Jr.   ABD "Rasyonel bekleyişler hipotezini tatbik etmesi ve geliştirmesi, ve dolayısıyla makroekonomik analizi değiştirip, ekonomik politika konusunda kavrayışımızı derinleştirdiği için"[36]
1996   James Mirrlees   Birleşik Krallık "Asimetrik enformasyonda teşviklerin ekonomik teorisine yaptıkları temel katkılar için"[37]
  William Vickrey   ABD
  Kanada
1997   Robert C. Merton   ABD "Derivatiflerin değerini belirlemek için geliştirdikleri yeni metot için"[38]
  Myron Scholes   ABD
  Kanada
1998   Amartya Sen   Birleşik Krallık
  Hindistan
"Refah ekonomisi konusundaki katkıları için"[39]
1999   Robert Mundell   ABD
  Kanada
"Değişik döviz kuru rejimlerinde mali ve parasal politikaların analizi ve optimum para alanlarının analizi için"[40]
2000   James Heckman   ABD "Seçilmiş örneklerin analizi için teori ve metotlar geliştirdiği için"[41]
Daniel McFadden   ABD "Ayrık seçimlerin analizi için teori ve metotlar geliştirdiği için"[41]
2001   George Akerlof   ABD "Asimetrik enformasyonlu piyasalardaki analizleri için"[42]
  Michael Spence   ABD
  Joseph E. Stiglitz   ABD
2002   Daniel Kahneman   ABD
  İsrail
"Özellikle insani karar verme ve belirsizlik içinde verilen kararlar konusunda, ekonomik bilimlere psikolojik araştırma kavrayışını entegre ettiği için"[43]
  Vernon L. Smith   ABD "Ampirik ekonomi analizinde, bilhassa alternatif piyasa mekanizmaları konusundaki çalışmalarda bir araç olarak laboratuvar deneylerini geliştirdiği için"[43]
2003   Robert F. Engle   ABD "Zamanla değişen volatilite gösteren ekonomik zaman serilerinin analizi için geliştirdiği yöntemler için (ARCH)"[44]
  Clive Granger   Büyük Britanya "Ortak eğilimler gösteren ekonomik zaman serilerinin (kointegrasyon), analizi için geliştirdiği yöntemler için"[44]
2004   Finn E. Kydland   Norveç "İş döngüsünün arkasındaki harekete geçiren gücün ve ekonomik politikanın çağa uyumu konularıyla dinamik makroekonomiye katkıları için"[45]
  Edward C. Prescott   ABD
2005   Robert Aumann   İsrail
  Almanya
"Oyun kuramı analizi ile, işbirliği ve uyuşmazlık konularındaki kavrayışımızı geliştirdikleri için"[46]
  Thomas Schelling   ABD
2006   Edmund Phelps   ABD "Makroekonomik politikada dönemler arası takas imkânlarını analizi için"[47]
2007   Leonid Hurwicz   ABD "Mekanizma tasarımı teorisinin temellerini attıkları için"[48]
  Eric Maskin   ABD
  Roger Myerson   ABD
2008   Paul Krugman   ABD "Ticaret modellerinin ve ekonomik faaliyetin konumunu incelemesi nedeniyle"[49]
2009   Elinor Ostrom   ABD "Özellikle kamu olmak üzere, ekonomi yönetimi konusundaki analizleri için"[10]
  Oliver E. Williamson   ABD
2010   Peter A. Diamond   ABD "Arama friksiyonları içeren piyasaları analizleri için"[50]
  Dale T. Mortensen   ABD
  Christopher A. Pissarides   Büyük Britanya
  Kıbrıs Cumhuriyeti
2011   Thomas J. Sargent   ABD "Makroekonomide neden ve sonuç üzerindeki ampirik araştırmaları için"[51]
  Christopher A. Sims   ABD
2012   Alvin E. Roth   ABD "Dengeli tahsis edilme kuramı ve piyasa tasarımı uygulaması için "[52]
  Lloyd Shapley   ABD
2013   Eugene Fama   ABD "Aktif varlık fiyatlarının empirik olarak analizi için "[53]
  Lars Peter Hansen   ABD
  Robert J. Shiller   ABD
2014   Jean Tirole   Fransa "Büyük Firmaların piyasa Gücü ve kontrolü analizi için"[54]
2015   Angus Deaton   Birleşik Krallık
  ABD
"Tüketim analizi, fakirlik ve iktisadi refah"[55]
2016   Oliver Hart   Birleşik Krallık "Sözleşme teorisine katkıları için" [56]
  Bengt Holmström   Finlandiya
2017   Richard Thaler   ABD "Davranışsal iktisata katkıları için" [57]
2018   William Nordhaus   ABD " İklim değişikliğini uzun vadeli makroekonomik analize entegre ettiği için"[58]
  Paul Romer   ABD " Teknolojik yenilikleri uzun vadeli makroekonomik analize entegre ettiği için"[58]
2019   Anbhijit Banarjee   ABD Yoksulluğa ilişkin deneysel çalışmaları için[59]
  Ether Duflo   ABD
  Michael Kremer   ABD

Ülkelere göre dağılım değiştir

Bugüne kadar 80 kişi Nobel Ekonomi Ödülü almaya layık görülmüştür. 80 kişinin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. İki ülkesi olan kişiler için, ait oldukları ülkelere 0,5'er puan eklenmiştir. Yani bir kişi hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden ise o zaman bu iki ülkeye 0,5'er puan eklenmiştir.

Ülkeler belirtilirken ödül alan kişinin, ödülü aldığı yılki milliyeti baz alınmıştır.

Ülke Ödül sayısı
  ABD 56
  Birleşik Krallık 9,5
  Norveç 3
  İsveç 2
  Fransa 2
  İsrail 1
  Almanya 1
  Hollanda 1
  Sovyetler Birliği 1
  Kanada 1
  Hindistan 1
  Finlandiya 1
  Kıbrıs 0,5
TOPLAM 80

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

 1. ^ Nomination and Selection of the Laureates in Economics. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi alanındaki adaylar 15 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 2. ^ Alfred Nobel – The Man Behind the Nobel Prize. Nobel Foundation. Nobelprize.org/alfred nobel 23 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 3. ^ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi 31 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 29.12.2010 (İngilizce)
 4. ^ a b The Nobel Prize. Nobel Foundation. Nobelprize.org/nobel ödülleri 28 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 5. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 1969. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1969 6 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 6. ^ The Nobel Prize Award Ceremonies. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ödül töreni 22 Ağustos 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 7. ^ All Laureates in Economics. Nobel Foundation. Ekonomi ödülü sahipleri 16 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 10-10-2017 (İngilizce)
 8. ^ Economics Table. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi ödülü alan çalışmalar 12 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15-10-2008 (İngilizce)
 9. ^ "Nobel Laureates of UChicago". The University of Chicago. 8 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2013. 
 10. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2009. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2009 15 Ekim 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15-10-2009 (İngilizce)
 11. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1970 Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1970 11 Haziran 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 12. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1971. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1971 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 13. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1972. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1972 22 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 14. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1973. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1973 23 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 15. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1974. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1974 28 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 16. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1975. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1975 20 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 17. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1976. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1976 12 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 18. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1977. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1977 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 19. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1978. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1978 4 Kasım 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 20. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1979. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1979 17 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 21. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1980. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1980 7 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 22. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1981. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1981 24 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 23. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1982. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1982 4 Kasım 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 24. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1983. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1983 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 25. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1984. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1984 4 Kasım 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 26. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1985. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1985 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 27. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1986. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1986 12 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 28. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1987. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1987 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 29. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1988. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1988 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 30. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1989. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1989 22 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 31. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1990. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1990 11 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 32. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1991. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1991 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 33. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1992. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1992 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 34. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1993. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1993 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 35. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1994. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1994 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 36. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1995. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1995 7 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 37. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1996. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1996 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 13.03.2009 (İngilizce)
 38. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1997. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1997 21 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 39. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1998. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1998 11 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 40. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1999. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1999 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 41. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2000. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2000 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 42. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2001. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2001 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 43. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2002. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2002 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 44. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2003. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2003 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 45. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2004. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2004 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 46. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2005. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2005 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 47. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2006. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2006 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 48. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2007. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2007 16 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 49. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2008. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2008 14 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 50. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2010. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2010 8 Ekim 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 28.10.2010 (İngilizce)
 51. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2011. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2011 6 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 10.10.2011 (İngilizce)
 52. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2012. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2012 6 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2012 (İngilizce)
 53. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2013. Nobel Foundation.[1] 7 Ocak 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17.10.2013 (İngilizce)
 54. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2014. Nobel Foundation.[2] 15 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 14.10.2014 (İngilizce)
 55. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2015. Nobel Foundation.[3] 26 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 12.10.2015 (İngilizce)
 56. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2016. Nobel Foundation .[4] 10 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 10.10.2016 (İngilizce)
 57. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2017. Nobel Foundation .[5] 10 Ağustos 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 10.10.2017 (İngilizce)
 58. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2018. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2018 21 Mayıs 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 23.08.2021 (İngilizce)
 59. ^ "Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu". 18 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2021. 

Dış bağlantılar değiştir