Nikotinamid adenin dinükleotit

İndirgenen ve oksitlenen kimyasal bileşik
Nikotinamid adenin dinükleotit
Nikotinamid adenin dinükleotit
CAS numarası 53-84-9
PubChem 925
Molekül ağırlığı 663.425
Kimyasal formül C21H27N7O14P2
Kaynakça ve sorumluluk reddi

Nikotinamid adenin dinükleotid (NAD+) hücrelerde bulunan önemli bir koenzimdir. Elektron taşıyarak indirgenme potansiyelinin moleküller arasında aktarılmasında rol oynar.

NADH, NAD+'nin indirgenmiş halidir, dolayısıyla NAD+ de NADH'nin yükseltgenmiş (okside olmuş) halidir.

Sentezi değiştir

Hücreler NAD+'yi vitamin B3'ün (niyasin'in) bir türevi olan nikotinamid 'den sentezlerler. Nikotinamid, riboz ve ADP ile birleşip NAD+'yı meydana getirir. NAD+'deki adenil nükleotidinin 2' konumuna ester bağıyla bir fosfat grubu eklenmesi sonucunda NADP+ elde edilir.

NAD+ ve NADH değiştir

Hücrelerde NAD+'yı niyasinden üretilir ve indirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde elektron taşır. Bu süreçte NAD+ bir elektron ve bir çift proton elde eder, kendisi NADH'ye indirgenir ve bir proton da salınır:

MH2 + NAD+ → NADH + H+ + M: + enerji, M bir metabolittir.

İki hidrojen atomu (bir hidrür iyonu ve bir proton H+) metabolitten çıkartılırlar. Proton çözeltiye salınır. Hidrürdeki elektron çiftinden biri artı yüklü azota aktarılır, bir hidrojen de azotun karşı tarafında bulunan karbon atomuna bağlanır.

NADH'de depolanan indirgeme potansiyeli, aerobik elektron taşıma zinciri aracılığıyla ATP üretiminde veya anabolik metabolizmada kullanılabilir. ATP hücrelerde yaygın olarak kullanılan bir enerji kaynağıdır ve aerobik şartlarda NADH'nin ATP sentezi için gerekli enerjiye olan katkısı çok önemlidir. Ancak oksijen eksikliğinde (örneğin hipoksia) NADH'den NAD+'nin yeniden üretimi hücrenin ATP gereksinimini karşılamaya yeterli değildir. Buna karşın glikoliz oksijen gerektirmez ama NAD+'nin yeniden üretimini gerektirir. Oksijen eksikliğinde NADH'nin NAD+'ye yükseltgenmesine fermantasyon denir.

NADP ile bağlantısı değiştir

Aralarındaki fark tek bir fosfat grubundan ibaret olsa da NAD+ ve NADPH'nin farklı biyokimyasal işlevleri vardır.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir