Nikoğos Balyan

Nikoğos Bey Balyan (Ermenice: Նիկողայոս Պալեան Nigoğayos Balean, 1826-1858), Garabet Amira Balyan'ın ilk erkek çocuğu, Ermeni mimar. En önemli eseri, babası Garabet Amira Balyan'la birlikte yaptıkları Dolmabahçe Sarayı'dır.

Nigoğayos Balyan'ın portresi

İstanbul'da doğdu ve 1843'te kardeşi Sarkis Bey ile birlikte mimarlık okumak için Collège Sainte-Barbe de Paris'e gitti. 1845'te hastalık yüzünden kardeşi ile beraber İstanbul'a geri döndü. Babası Garabet ile çalışırken tecrübe kazandı ve Sultan I. Abdülmecit'in sanat danışmanı oldu. Ayrıca batı mimarlığını öğretmek için açılan iç mimarlık okulunun kurucusudur. Nizâmnâme-i Millet-i Ermeniyân'ın yazılmasında kilit isimlerdendir. 1858 yılında İstanbul'da tifodan ölmüştür.

Önemli EserleriDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle