Nevvab. Babür İmparatorluğu'nun bir bölgesini ya da eyaletini vekaleten yöneten idarecilere verilen unvan.

Bugün başta Hindistan olmak üzere Güney Asya ülkelerinde soyululuk unvanı olarak da kullanılmaktadır. Sözcüğün kökeni, "bir bölgeyi vekaleten yöneten kişi" anlamına gelen naib terimine dayanmaktadır.