Net gelir

bir işletmenin normal ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelir

Net gelir, hasılat veya ciro; belirli bir dönemdeki ticari faaliyet sonucu elde edilen gelirdir. Gelir tablolarının en üstünde gösterilir. Bu gelirden satışların maliyetinin düşülmesiyle brüt kâr hesaplanır.