Nesâ Muharebesi

muharebe

Nesâ Muharebesi,1035 yılında Selçukluların Gazneli Devleti'ne karşı kazandığı ilk zaferdir.

Nesâ Muharebesi
Tarih29 Haziran 1035
Bölge
Sebep Gazneli Sultanının toprak isteklerini reddetmesi
Sonuç Selçuklu zaferi
Taraflar
Gazneli İmparatorluğu Selçuklu Hanedanı
Komutanlar ve liderler
Hâcib Beg-toğdı Çağrı Bey
Tuğrul bey
Güçler
17.000 10.000 Süvari

Selçuklular Mayıs 1035'te Harezm bölgesinden Ceyhun'u geçerek Horasan bölgesine gelmişlerdir, yol boyunca önceden bu bölgeye göç eden Türkmen grupları da katılmıştır. Bölgeye geldikten sonra Musa, Tuğrul ve Çağrı Bey Gazneli Hükümdarı Sultan Mesud'a bir mektup göndererek, askeri hizmet karşılığında Nesâ ve Feraver bölgelerinin kendilerine verilmesini istiyorlardı. Sultan Mesud bu teklifi reddetmiş ve vezirinin beklenilmesi tavsiyesini de dinlemeyerek Beg-toğdı komutasında bir orduyu Selçuklulara gönderdi. Gazneli ordusu savaşın başında üstünlüğü ele geçirse de Selçukluların ani baskınıyla büyük bir bozguna uğramışlar ve Nişabur bölgesine kaçmışlardır. Selçuklular ilk defa büyük bir devlete karşı kazandıkları bu zaferden sonra barış yolunu seçerek Sultan Mesud'a elçiler göndermişlerdir. Bu görüşmeler sonucunda Sultan Mesud Çağrı Bey'e Dihistan'ı, Musa Yabgu'ya Ferave'yi ve Tuğrul Bey'e Nesâ'yı vermiştir. Selçuklular bu savaşla birlikte önemli bir siyasi zafer kazanmış ve ileride kuracakları devletin temelleri atılmıştır.[1][2][3][4]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Prof. Dr. Osman Turan (1965). Selçuklular Tarihi Ve Türk–İslam Medeniyeti. Ötüken Neşriyat Yayınları. s. 94-96. ISBN 9789754374704. 
  2. ^ Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 36. Cilt. Türkiye Diyanet Vakfı. 2009. s. 367. 
  3. ^ Prof. Dr. Erdoğan Merçil (2006). Büyük Selçuklu Devleti. Bilge Kültür Sanat. s. 21. ISBN 9786059241700. 
  4. ^ Mehmet Altay Köymen (1989). Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi. 1. Cilt "Kuruluş Devri". Türk Tarih Kurumu. ss. 199-201. ISBN 9789751601162.