Neotropikal biyocoğrafik bölgesi

Dünya'nın sekiz biyocoğrafik bölgesinden ve altı floristik âleminden biri

Neotropikal biyocoğrafik bölgesi ya da Neotropikal ekozon, dünyanın sekiz karasal biyocoğrafik bölgesinden birini temsil eder. Bu bölge, çok sayıda bitki ve hayvan grubunun paylaştığı Güney ve Orta Amerika, Meksika'nın ovaları, Karayip adaları ve Florida'nın güneyini kapsar.

Neotropikal biyocoğrafik bölgesi

Güney Amerika'nın ılıman kısmını da kapsamasına rağmen, bölge bazen Güney Amerika'nın tropikal kuşağı ile eşanlamlı olarak kullanılır. Neotropikal floristik bölgesi, Antarktik floristik bölgesine dahil olan Güney Amerika'nın en güneyini kapsamaz.

Neotropik fauna ve floradaki benzerliklerle sınırlanmıştır. Bölgenin fauna ve florası Nearktik biyocoğrafik bölgesi'nden ayrıdır.