Necmeddin Kazvînî

Necmeddin Ali Kazvini - Nasirüddin Tusi'nin felsefi mektebinin temsilcilerinden, astronom, doğa filozof, mantıkçı alimdir[1]

Necmeddin Ali Kazvini
Doğum1203
Kazvin
Ölüm1277
Kariyeri
DalıMatematik, Astronomi, bilim ve İslam felsefesi
EtkilendikleriNasîrüddin Tûsî

Hayatı ve Bilimsel Yaratıcılığı değiştir

Necmeddin Ali ibn Ömer ibn Ali Kazvini 1203 yılında doğdu. Filozofun lakabı Necmeddin, Kazvin kentinden olduğu için Kazvini nisbesini taşımıştır. Mütefekki Debirani veya Katibi diye de tanınır. Nasirüddin Tusi'nin davetiyle Maragaya gelen Necmeddin Kazvini Maraga rasathanesinde çalışan ilk dört astronomik biri olmuştur. O, kaynaklarda Nasirüddin Tusi'nin öğrencisi olarak sunulmasına rağmen, Maragaya gelmeden önce de bilim insanı olarak tanınmıştır. Necmeddin Kazvini ilimle meşgul olmakla beraber, öğretmen olarak da faaliyet göstermiştir. Kutbeddin Şirazî ve Ayetullah Allame Cemalettin Hasan Hilli Nasirüddin Tusi ile birlikte, onun da ünlü öğrencilerindendir.[2]

Başlıca Eserleri değiştir

  • Risale-i Şemsiyye fi-l-Kavaid al-Mantıkiyye
  • Ayn al-Kavaid fi-l-Mantık ve-l-Hikme
  • Hikmet al-ayn
  • Cami ad-dekaik fi keşf al-hakaik

Kaynakça değiştir

  1. ^ Aytək Zakirqızı (Məmmədova). Nəsirəddin Tusinin dünyagörüşü. Bakı, 2000
  2. ^ Aytək Zakirqızı (Məmmədova). Nəsirəddin Tusi məktəbinin məntiqçi alimi (Nəcməddin Qəzvini). “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, Oktyabr 2002

Ayrıca bakınız değiştir