Neccariyye;[1] El Hüseyin bin Muhammed en-Neccar,[2] tarafından kurulan bir İslam dini itikadi mezhebinin adıdır. Mezhebin kurucusu En-Neccar, Abbasi halifesi Me'mun devrinin bir kelamcısı olup 844 senesinde ölmüştür. Şehristanî ve Râzî gibi alimler bu mezhebi Cebriyeci olarak göstermişlerdir. Bu mezhep mensupları bazı bakımlardan Eşariye'ye bazı bakımlardan da Mutezile'ye uymuşlardır.

İman tanımı değiştir

Allah'ı, melekleri, peygamberleri, farzları bilmek ve bunları kalple tasdik ederek dille söylemek iman etmek demektir. Bunlardan birini bilmeyen veya tasdik edip de dille söylemeyen kafirdir.

Alt fırkaları değiştir

Neccariye mezhebi mensupları bazı meselelerdeki ihtilafları yüzünden çeşitli kollara ayrılmışlardır. Bunlardan en meşhurları ise şunlardır:

  • Muhammed bin Îsâ el-Burgūs'a mensup olanların oluşturduğu - Bergusiyye[3]
  • Ebû Abdullah İbnü’z-Za‘ferânî'ye mensup olanların oluşturduğu - Za‘ferânîyye''[4]
  • Seleflerinin anlayamadığı şeyleri bildiklerini iddia eden - Müstedrekiyye[5]

İtikâdi görüşleri değiştir

İman anlayışında konusunda Mürcie'ye yakın, insan fiilleri hususunda ise Cebriye itikadî mezhebinden olduğu kabul edilmektedir.[1]

Eşariye'ye uydukları hususlar değiştir

Mutezile'ye uydukları hususlar değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b "MUSTAFA ÖZ, TDV İslâm Ansiklopedisi, NECCÂRİYYE, 32. cilt, s. 482-483, İstanbul, 2006". 4 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2020. 
  2. ^ "MUSTAFA ÖZ, TDV İslâm Ansiklopedisi, Ebû Abdillâh el-Hüseyn b. Muhammed b. Abdillâh en-Neccâr er-Râzî, 32. cilt, s. 481-482, İstanbul, 2006". 1 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2020. 
  3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2020. 
  4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2020. 
  5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2020.