Nazmi Toker

Türk siyasetçi

Mehmet Nazmi Toker (d. 1875 İstanbul - ö. 25 Aralık 1956), Türk siyasetçidir.

Mehmet Nazmi Toker

Ispartalı bir aileye mensuptur. 1895 yılında Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun olmuştur. 1915 yılında 62. Alay Komutanlığına tayin olunarak alayı ile birlikte I. Dünya Savaşı’na katılmıştır. Savaş sonrası İl Jandarma Alay Komutanlıklarında, Jandarma Mıntıka Müfettişliklerinde görev yapmıştır. Bir ara Dersim Mutasarrıflığı’nda da bulunmuştur.

1927-1939 yılları arasında idarecilik kariyerinde sırasıyla 30 Mart 1927 tarihinde Diyarbakır Vali Vekilliğine, 28 Temmuz 1927 tarihinde Malatya Valiliğine, 27 Ocak 1930 tarihinde Ordu emrine alınarak Jandarma Genel Komutanlığına, 28 Ağustos 1930 tarihinde Gaziantep Valiliğine, 25 Ağustos 1932 tarihinde Kayseri Valiliğine, 29 Ağustos 1936 tarihinde Sivas Valiliğine atanmıştır. TBMM VI. ve VII. Dönem Kayseri Milletvekilliği yapmıştır.

1958 yılında ölümü üzerine vasiyetine istinaden menkul ve gayrimenkul malların satışından elde edilen para ile Kayseri ve Isparta'da birer ilköğretim okulu yapılmış ve bu okullara ismi verilmiştir.

Aldığı taltifler değiştir

  • 1317 (1901) Yılında 4. dereceden Mecidî Nişanı,
  • 62.Alay Komutanı olarak Seddü’l-bahir Kerevizdere muharebesinden Harp Madalyası,
  • 8 Kasım 1332 tarihinde Galiçya Harbi’nde “Mesbuk hidematı fevkalâdesine mebni” Avusturya-Macaristan imparatorluğu’nca Muharebe Liyakat Madalyası,
  • 1 Ocak 1333 tarihinde Alman imparatoru tarafından I.sınıf Demir Haç Madalyası,
  • 21 Mart 1333 tarihinde Alman İmparatoru tarafından 2.sınıf Demir Haç Nişanı,
  • 31 Ekim 1333 tarihinde “Muharebattaki hidemati fevkaladesinden” Muharebe gümüş Liyakat ve İmtiyaz Madalyaları,
  • 18 Kasım 1334 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatoru tarafından 3.sınıf Demir Haç Nişanı

Kaynakça değiştir