Doğu lejyonları (Ostlegionen; kumandanlığı: Kommandeur der Ostlegionen), II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanyası saflarında işbirliği yaparak savaşan ve doğu halklarından oluşan lejyonlar.

BirimlerDeğiştir

Türkistan LejyonuDeğiştir

 
Türkmen gönüllüleri
 
"Türkistanlılar" (Ekim 1943, Kuzey Fransa)

Türkistan Lejyonu, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler, Karakalpaklar, Balkarlar, Karaçaylar, Azeriler, Dağıstanlılar, İnguşlar, Çeçenler olmak üzere Müslüman halklardan oluşturulmuştur.[1]

Toplama merkezi: Legionowo[2]

Türkistan Lejyonu mensupları için Yani Turkestan (Yeni Türkistan) gazetesi, Milli Turkestan (Milli Türkistan) ve Milli Edabiat (Milli Edebiyat) dergisi yayımlanmıştır.[3]

1942 yılının sonuna doğru 450., 452., 781., 782., 783. ve 784. tabur olmak üzere altı tabur, 1943 yılının başlarında 785., 786., 787., 788. ve 789. tabur olmak üzere beş tabur, 1943 yılının ikinci yarısında ise 790., 791. ve 792. tabur olmak üzere üç tabur kurulmuştur.[4]

Kafkas Müslüman LejyonuDeğiştir

 
Emin el-Hüseyini ile sohbet eden Azeri gönüllüleri (19 Aralık 1942)

Toplama merkezi: Jedlnia[2]

Kafkas Müslüman Lajyonu'nun adı 2 Ağustos 1942'de Azerbaycanlı lejyonu olarak değiştirilmiştir.

1942 yılının sonuna doğru 804. ve 805. tabur olmak üzere iki tabur, 1943 yılının başlarında 806., 807., 817. ve 818. tabur olmak üzere dört tabur, 1943 yılının ikinci yarısında ise 819. ve 820. tabur olmak üzere iki tabur kurulmuştur.

Kuzey Kafkasya LejyonuDeğiştir

Toplama merkezi: Wesoła[2] 1942 yılının sonuna doğru 800., 801. ve 802. tabur olmak üzere üç tabur, 1943 yılının başlarında 803. tabur, 835., 836. ve 837. olmak üzere üç tabur kurulmuştur.

Gürcü LejyonuDeğiştir

Toplama merkezi: Krussen (Kruszyna)[2]

1942 yılının sonuna doğru 495. ve 496. olmak üzere iki tabur, 1943 yılının başlarında 797., 798., 799. ve 822. tabur olmak üzere dört tabur, 1943 yılının ikinci yarısında ise 823. ve 824. tabur olmak üzere iki tabur kurulmuştur.

Ermeni LejyonuDeğiştir

Toplama merkezi: Puławy[2] Ermeniler,başta kafkaslarda olmak üzere, yaşadıkları bütün coğrafyalardan gönüllü olarak Nazi Almanyası Ordusuna katılmıştır. Dro Kanayan isimli bir Ermeni de, bu gruplara öncülük etmiştir. Gönüllü olarak yaklaşık 22 tabur, yani 20.000 den fazla Ermeni, gönüllü olarak Nazi Ordusuna katılmıştır. Sovyetlere karşı bir kutup olan Nazi Almanyasına katılan çeşit çeşit halklardan ziyade, bu gönüllüler saf Aryan Irkı fikrini benimsemekten ötürü böyle bir akıma dahil olmuşlardır.

İdil-Ural LejyonuDeğiştir

Toplama merkezi: Jedlnia[2]

İdil-Ural lejyonu,Tatarlar,Çuvaşlar,Udmurtlar ve Mariler gibi Volga çevresi halklarından oluşmuştur.

1943 yılının başlarında 825., 826. ve 827. tabur olmak üzere üç tabur, 1943 yılının ikinci yarısında 828. ve 831. tabur olmak üzere iki tabur kurulmuştur.


TabloDeğiştir

Ad Almanca Diğer ad Hizmet Etnik gruplar Sembol Not
Türkistan Alayı Turkestaner Regiment 811. Piyade Taburu 1941-1942 Alman ve "Türkistanlı"
Türkistan Lejyonu Turkestanischen Legion 1941-1943 Özbek, Kazak, Kırgız, Karakalpak, Tacik
Kafkas Müslüman Lajyonu Kaukasicher-Muhammedanischen Legion 1941-1943 Türk, Dağıstanlılar, Çeçenler, İnguşlar, Lezgiler
Azeri Lejyonu Aserbaidschanische Legion 1942-1943 Türk
Gürcü Lejyonu Georgischen Legion 1941-1943 Gürcü, Oset, Abhaz
Ermeni Lejyonu Armenischen Legion 1941-1943 Ermeni
Kuzey Kafkas Lejyonu Nordkaukasischer Legion 1942-1943 Çerkes, Adige, Kabardey, Balkar, Karaçay, Dağıstanlı, İnguş, Çeçen
Volga-Tatar Lejyonu Wolgatatarische Legion 1942-1943 Volga Tatar, Başkurt, Mari, Mordvin, Çuvaş, Udmurt
Böhler Tugayı Böhler Brigade İçşi Birliği 1943-1945 Alman, "Türkistanlı"
Gönüllü Çekirdek Tümeni Freiwilligen-Stamm-Division 1943-1945 Ermeni, Azeri, Volga-Tatar, Kazak, Ukraynalı, Rus
12. Kafkas Tanksavar Silahlı Birliği Panzerjäger Waffenverband No. 12 - Kaukasischer 1944-1945 Gürcü, Ermeni, Azeri, Kabardey, Balkar
162. Türk Tümeni Turkomanische-Infanterie-Division No. 162 1943-1945 Alman, Türkmen, Azeri
Özel amaçlı birim Gorets Sonderverband Gorets Sonderverband Bergmann 1941-1944 Alman, Gürcü, Ermeni, Dağıstanlı, Azeri, Kabardey, Balkar
Kırım Tatarı öz savunma bölükleri Selbstschutz 1942 Kırım Tatarı
Kırım Tatarı yardımcı güvenlik polis taburları Schutzmannschaaft Bataillone "Schuma" Krimtatarische Lagion 1942-1944 Kırım Tatarı
1. SS Doğu Müslüman Alayı Ostmuselmanischen-SS-Regiment No. 1 1944 "Türkistanlı", Azeri, Kırım Tatarı
SS Tatar Dağ Avcı Alayı Tataren-Gebirgsjäger-Regiment der SS 1944 Kırım Tatarı, Alman
1. SS Tatar Dağ Avcı Tugayı Waffen-Gebirgsjäger-Brigade der SS (tatarische No. 1) 1944 Kırım Tatarı, Alman
SS Doğu Türk Silahlı Birliği Osttürkischen-Waffenverband der SS 1944-1945 Volga Tatarı, "Türkistanlı", Azeri, Kırım Tatarı
SS Kafkas Silahlı Birliği Kaukasischer-Waffenverband der SS Kafkas Süvari Tümeni 1944-1945 Gürcü, Ermeni, Azeri, Kuzey Kafkasyalı
Sultan Kılıç Girey'in birliği 1945 Kuzey Kafkasyalı
Kalmuk Süvari Kolordusu Kalmücken-Kavallerie-Korps Kalmücken-Legion
Kalmücken Verband Dr. Doll
1942-1945 Kalmuklar

cf. Slavlar

Ad Diğer ad Hizmet Etnik gruplar Sembol Not
Rusya Kurtuluş Ordusu Русская Освободительная Армия - РОА
Russkaja Oswoboditel'naja Armija - ROA
Ukrayna Kurtuluş Ordusu Українське Визвольне Військо
Ukrayna Ulusal Ordusu Українська Національна Армія
14. SS Gernadier Tümeni "Galizien" 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1)
29. SS Gernadier Tümeni "RONA" 29. Waffen-Grenadier-Division der SS „RONA“ (russische Nr. 1)
30. SS Gernadier Tümeni 30. Waffen-Grenadier-Division der SS (russische Nr. 2)
15. SS Gernadier Tümeni 15. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 1)
19. SS Gernadier Tümeni 19. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 2)
20. SS Gernadier Tümeni 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
30. SS Gernadier Tümeni 30. Waffen-Grenadier-Division der SS (weißruthenische Nr. 1)

GaleriDeğiştir

Ayrıca bakınızDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ (Haz. Antonio J. Munoz), The East Came West: Muslim, Hindu and Buddhist Volunteers in the German Armed Forces 1941-1945 - A Study of East European & Middle Eastern Collaboration with the German Armed Forces In World War II, Axis Europa Books, New York, 2001, ISBN 1-891227-39-4, s. 49.
  2. ^ a b c d e f Joachim Hoffmann, Die Ostlegionen 1941-1943, Verlag Rombach Freiburg, ISBN 3-7930-0178-4, p.33.
  3. ^ A.g.e., s. 51.
  4. ^ A.g.e., s. 53.

Dış bağlantılarDeğiştir