Nasrîler

Müslüman hanedanı

Nasrîler (Arapça:بنو نصر, DMG Banū Naṣr) günümüz İspanyası'nın Endülüs eyaletinde kurulmuş Gırnata Emirliği (1232–1492) döneminde bir müslüman moro hanedan.

Nasrî arması, üzerinde Allah'tan başka galip yoktur yazıyor.

Muvahhidler’in Las Navas de Tolosa Muharebesini kaybetmesini takip eden dönemde Endülüs’teki çok sayıda şehir düşmüş ve bir otorite boşluğu ortaya çıkmıştı. Bu sırada bazı liderler bulundukları merkezlerde kendi başlarına hareket etmeye başlamışlardı. Onlardan, Hazrec kabilesinin reisi Sa‘d b. Ubâde’nin neslinden geldiği söylenen ve İbnü’l-Ahmer diye tanınan Muhammed b. Yûsuf, ele geçirdiği Gırnata’da “emîrü’l-müslimîn” unvanı ve Gālib-Billâh lakabıyla 12 Mayıs 1238'de Nasrîler hânedanını kurmuştur.

KaynakçaDüzenle