Nahuatl, Meksika ve El Salvador'da Nahualar (Azteklerin ve Pipillerin dahil olduğu etnik grup) tarafından konuşulan bir sözlü dildir. Bu dilin adı muhtemelen, « iyi bir ses kılan ahenkli ve açık söz » anlamına gelen nahuatlahtolli sözcüğünden türetilmiştir.

Meksika'da baskın bir dil olarak Nahuatl'ın temas öncesi (yeşil) ve mevcut (kırmızı) kapsamı

Hâlen Meksika’da en çok konuşulan (1,5 milyon kişi tarafından kullanılan) yerli dilidir. Türkçe gibi eklemlemeli (agglutinant) bir dildir. Uto-aztek dil ailesinin güney koluna mensuptur.

Nahuatl dilinin yazı sistemi ise piktogramlar ve bazı ideogramlar kullanan bir sistemdir.

Türkçedeki çikolata (Nahuatl: xocolatl), domates (Nahuatl: tomatl), avokado (Nahuatl: ahuacatl) ve kayote (Nahuatl: coyotl) kelimelerinin kökeni Nahuatl dilidir. Bu kelimeler Avrupa dilleri üzerinden Türkçeye geçmiştir. Ayrıca Türkçede ve Nahuatl dilinde tepe kelimesi aynı anlamda kullanılmaktadır.