Vavilon'un son hükümdarı Nabonidus (Akatça Nabû-nāid) Babil'in son kralı, MÖ 556 ve MÖ 539 yılları arası hüküm sürdü. Hükümdarlığı sürecinde politika ve din konularına önem vermeyip, onun yerine bölgesinde bulunan eski tapınak ve yapıtları incelemeyi tercih etmiştir.

Ayrıca bakınız değiştir