NREM periyodu (non-REM period),her siklusu yaklaşık 90 dakikalık 4-6 siklustan oluşan uykunun %75'ini oluşturur. Kalan %25 ise REM(Rapid Eye Movement) rüyalardan fark, REM uykusu sırasında görülen rüyaların rahatlıkla hatırlanabilirken, NREM uykusu sırasında görülen rüyaların hatırlanamamasıdır. Yani, NREM uykusu sırasında görülen rüyaların bellekte konsolidasyonu olmamaktadır.

Uyuyan bir çocuk

Ayrıca bakınız değiştir