Nöbet

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Nöbet; kesintiye uğramaması gereken çeşitli görevleri yerine getirmek amacıyla belirli bir yerde, sıra ile, belirli bir süre boyunca gerçekleştirilen hizmet. Türkçeye Arapça nawbat (sıra) sözcüğünden geçmiştir. Nöbet tutan kişiye nöbetçi denir. Nöbet veya nöbetçi sözcükleri ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Diğer

TelevizyonDüzenle