Mutasarrıf (Osmanlıcaمتصرّف), Osmanlı idari sisteminde sancak veya liva mülki amiri.

15. ve 16. yüzyıllarda tımar temelli klasik Osmanlı toprak teşkilatı bozulmaya başlamış ve 17. yüzyıldan itibaren mutasarrıflık adı verilen idari makam oluşturulmuştur. Nizâm-ı Cedîd kararları ile en az üç, en fazla beş yıl görevde kalacak olan mutasarrıfların atanmasına başlanmış ve iltimas ile rüşvetin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Tanzimat'la birlikte doğrudan merkezî idareye bağlanan mutasarrıflık bölgeleri vali ile aynı yetkilere sahipti.

Teşkîlât-ı Esâsiye Kanunu ile yerlerini kaymakamların aldığı mutasarrıflar bir süre daha görevlerini sürdürseler de cumhuriyetin ilanıyla birlikte bu makam tamamen lağvedilmiştir.

Kaynakça

değiştir
  • Örenç, Ali Fuat (2006). "Mutasarrıf". İslâm Ansiklopedisi. 31. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 377-378. ISBN 9753894589.