Müstasım (Abbâsî-Memlûk halifesi)

(Mustasım (Abbasi-Memlük) sayfasından yönlendirildi)

Mustasım veya uzun olarak el-Mûsta'sım bi’l-Lâh es-Sânî (Arapça: المستعصم بالله الثاني ) Tam Adı: Ebû Yahya Zekerîyâ' "el-Mûsta'sım bi’l-Lâh es-Sânî" (Arapça: المستعصم بالله الثاني), (d. ? - ö. 1389). 66. İslam Halifesi. Abbasi hanedanından olup 1377 yılında ve 1386-1389 yılları arasındaki dönemde Memlük Devleti'nin koruması altında Kahire'de halifelik yapmıştır. Halife olduğu zaman aldığı "el-Musta'sım bi’l-Lâh" lâkâbı 1258'de Moğollar tarafından Bağdat'ta öldürülen Ebû Ahmed "el-Mûsta'sım bi’l-Lâh" 'Abd Allâh bin el-Mansûr el-Mûstensir'e izâfetendir. Bu nedenle bazı kaynaklar tarafından "İkinci Musta'sım bi’l-Lâh" da olarak anıldığı olur.

KaynakçaDüzenle

  • Bu madde kısmen İngilizce Wikipedia "Al-Musta'sim (Cairo)" maddesi kaynaklıdır: [1] (İngilizce)
Müstasım (Abbâsî-Memlûk halifesi)
Doğumu:  ? Ölümü: 1389
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
I. Mütevekkil
Ebû 'Abd Allâh Muhammed "el-Mûtevekkil ʿalâ ʾl-Lâh"
İslam Halifesi
1377
Sonra gelen
I. Mütevekkil
Ebû 'Abd Allâh Muhammed "el-Mûtevekkil ʿalâ ʾl-Lâh"
Önce gelen
II. Vasık
Ebû Hafs 'Umar "el-Vâsık bi’l-Lâh es-Sânî"
İslam Halifesi
1386 - 1389
Sonra gelen
I. Mütevekkil
Ebû 'Abd Allâh Muhammed "el-Mûtevekkil ʿalâ ʾl-Lâh"