Mustafa Türkeş, (d. 1962, Avanos, Nevşehir) öğretim üyesi, profesör. ODTÜ Senatosu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi seçilmiş üyesi[1] ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesidir.[2]

Özgeçmişi değiştir

1979 Yılında Avanos Lisesi'nden mezun olan Türkeş, Lisans eğitimini 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. 1990 ve 1993 yılları arasında aldığı T.C. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı burslarıyla, Yüksek Lisansını ve Doktorasını University of Manchester'da tamamladı. 1994'te ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. unvanıyla göreve başlayan Türkeş, 2000 Yılında Doçent, 2005 yılında Profesör unvanı kazandı.

Sosyal Bilimlere Katkıları değiştir

Tezleri değiştir

 • 1. “Turkish-Balkan Relations in the Light of the Balkan Entente”, M.Phil. Thesis, (University of Manchester), 1990.
 • 2. “Ideological Tendencies in the Republic of Turkey: the Case of Kadro”, Ph.D. Thesis, (University of Manchester), 1993.

Makaleleri değiştir

 • (2007) “Cycles of Transformation of the Cyprus Question”, in Contentious Issues of Security and the Future of Turkey, Edited by Nurşin Ateşoğlu-Güney, (Ashgate: London) ss. (159-176)
 • (2007) "Yugoslav Devletinin Kuruluşu ve Krallık Dönemi", Derleyen, O. Karatay ve B.

A. Gökdağ, (BEK Yayınları: Çorum-Ankara), ss. (7-12).

 • (2006) “Transformation of the Problems in Macedonia”, A Bridge between Cultures, Studies on Ottoman and Republican Turkey in Memory of Ali İhsan Bağış, Edited by Sinan Kuneralp, (The ISIS Press: Istanbul), ss. (283-294)
 • (2006) “Contested Hegemonies in the Black Sea Region”, Current Problems of International Relations, Edited by L. V. Hubersky, Volume 61, part 1, (Kiev National University "Taras Shevchenko" Institute of International Relations: Kiev), ss. (33-38)
 • (2006) Mustafa Türkeş and Göksu Gökgöz, “The EU’s Strategy Towards the Western Balkans: Exclusion or Integration?” East European Politics and Societies, (EEPS) 20/4, pp.(659-690) http://eep.sagepub.com/cgi/reprint/20/4/65919 Şubat 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 • (2005) “New vs Old Europe: Contested Hegemonies and the EEC’s Dual-guarantee Strategy”, International Problems, 57/3, 2005, pp. (229-244)

https://web.archive.org/web/20070722154646/http://www.diplomacy.bg.ac.yu/mpro_sa05_3.htm

 • (2004) “The 2004 Enlargement, the ‘Stumbling Block’ and the Parameters for a New Enhanced-embracing Strategy for South Eastern Europe”, in The European Union after 1 May 2004: Is There a Shock from Enlargement? Implications for South Eastern Europe and for the Enlarged Union, Edited by Krassimir Y. NIKOLOV, (Sofia: Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), 2004), pp. (213-222).
 • (2004) “Turkish Foreign Policy towards the Balkans: Quest for Enduring Stability and Security” in Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era”, Edited by İdris Bal, (BrownWalker Press; USA), pp.(198-210)
 • (2004) “The Double Process: Transition and Integration and Its Impact on the Balkans” in Towards Non-violence and Dialogue Culture in Southeast Europe, Edited by Petar-Emil Mitev and James Riordan, (Iztok-Zapad Publishing House, Sofia) pp.(13-28)
 • (2004) “Reflections on the EU Strategy Paper 2003: Two Approaches, Moving Conditions and A New Juncture”, by Mustafa Türkeş and Göksu Gökgöz, Perceptions, Journal of International Affairs, 9/1, March-May 2004
 • (2004) “NATO Bağlamında ABD-Türkiye İlişkilerinde Devamlılık ve Değişim”, Türk Dış Politikasının Analizi, Derleyen Faruk Sönmezoğlu, İlaveli 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul), ss.(379-403)
 • (2002) “Geçiş Sürecinde Dış Politika Öncelikleri: Bulgaristan Örneği”, Türkiye’nin Komşuları, Derleyenler, Mustafa Türkeş ve İlhan Uzgel (İmge Yayınları: Ankara, 2002), ss.(171-210).
 • (2001) “The Balkans in Turkey’s Security Enviroment”, by Ali Hikmet Alp and Mustafa Türkeş, Turkish Review of Balkan Studies, Annual, 6, 2001 ss.(123-1449)
 • (2001) “A Patriotic Leftist Development Strategy Proposal in Turkey in the 1930s: The Case of the Kadro (Cadre) Movement, International Journal of Middle East Studies, 33(2001) pp. (91-114).
 • (2001) “Some Considerations on the Question of Ethno-cultural Dialogue in Southeastern Europe: Perceptions and Hindrances”, in Ethno-Cultural Dialogue in Southeastern Europe, Edited by Donka Alexandrova, (Bulgarca Yayınlandı), Sofia, pp. (206-216)
 • (2001) “Kadro Degisi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Kemalizm, 2, (İletişim Yayınları; İstanbul), ss.(464-476).
 • (1999) “The Ideology of the Kadro (Cadre) Movement: A Patriotic Leftist Movement in Turkey” in Turkey Before and After Atatürk Internal And External Affairs, Edited by Sylvia Kedourie, Frank Casss, London), pp.(92-119). (Reprint Bkz Aşağıda 1998 MES)
 • (1999) “Aspects of the Relations between Turkey and Bosnia-Herzegovina”, Bosnian Paradigm (Sarajevo)
 • (1999) “Atatürk Döneminde Türkiye’nin Bölgesel Dış Politikaları (1923-1938)”,

Atatürkçülük ve Modern Türkiye, SBF Yayınları, ss. (129-142).

 • (1998) “Birinci Meclis Döneminde Dış Politika”, Birinci Meclis, Editör, Doç. Dr. Cemil Koçak, (Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul) ss.(189-203)
 • (1998) “The Ideology of the Kadro (Cadre) Movement: A Patriotic Leftist Movement in Turkey”, in Middle Eastern Studies, 34/4, 1998, pp.(92-119)
 • (1998) “A Critique of Studies of the Kadro (Cadre) Movement”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 25/4, pp.(663-668).
 • (1998) “Doksanlı Yıllarda NATO’nun Öncelikleri ve Türkiye”, En Uzun Onyıl, Derleyenler, Gencer Özcan, Şule Kut, (Boyut Kitapları, İstanbul), ss. (199-224).
 • (1998) “Geçiş Sürecinde Krizden İsyana: Arnavutluk Örneği”, Dış Politika Enstitüsü Dergisi Monogramlar Serisi II, (Dış Politika Enstitüsü, Ankara), ss. 43-57.
 • (1997), “Türkiye Avrupa İlişkilerinde Balkanlar Faktörü ve Yeni Eğilimler”, Türkiye ve Avrupa, Yayıma Hazırlayan, Atila Eralp, (Imge Yayınları, Ankara), ss.305-349
 • (1996), “Kadro Hareketi ile İlgili Düşünceler”, Mürekkep, Sayı 6/1996 Kış/Bahar, ss.(25-30).
 • (1995), “Bosna-Hersek Problemi: Londra Konferansı (1992) Ve Siyasi Sonuçları”, Prof. Abdurrahman Çaycıya Armağan, (Hacettepe Üniversitesi, Ankara), ss. (469-482).
 • (1994), “Balkanlarda Azınlıklar ve İlgili Problemler Konferansı ve Düşünceler”,

Tarih Çevresi, 12., ss.(25-30)

 • (1994), “The Balkan Pact and Its Immediate Implications for the Balkan States”,

Middle Eastern Studies, 30/1, pp.(123-144)

Ödülleri değiştir

 • 2005; 2004 Yılı Akademik Başarı Ödülü, ODTÜ.
 • 2004; 2003 Yılı Akademik Başarı Ödülü, ODTÜ.
 • 2002; 2001 Yılı Akademik Başarı Ödülü, ODTÜ.
 • 2000; Ulusçu Sol Bir Akım: Kadro Hareketi, (İmge Yayınları: Ankara, 1999) Kitaba Tarih Vakfı’nın Verdiği, Afet İnan Ödülü 27 Ekim 2000,
 • 2000; 1999 Yılı Üstün Akademik Başarı Ödülü, ODTÜ, Haziran 2000
 • 1996; ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1996 Yılı Genç Araştırmacılar Yayın Ödülü Yarışmasına Sunduğu “Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Balkanlar Faktörü ve Yeni Eğilimler” Başlıklı Esere Teşvik Ödülü

Kaynakça değiştir

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2014. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ekim 2014.