Mustafa Necip Paşa

Mustafa Necip Paşa (d. Kütahya; ö. 1839, Kütahya) Osmanlı devlet adamı.

Kütahya'da doğdu. İstanbul'a giderek Enderûn'da yetişerek askeriyeye girdi. Askeriyede yükselerek 1831'de mirliva[1], üç sene sonra ferik[2] olarak Trablusgarp Eyaleti'ne tayin edildi. Temmuz 1835'te geri dönen Necip Paşa kısa süre sonra Varna muhafızı oldu. Varna muhafızlığından sonra Antalya ve Isparta mansure feriki oldu.[3]

Mustafa Necip Paşa 1839 senesinde memuriyetinden geri dönüşünde Kütahya'ya varınca orada vefat etti. Kabri, şimdi bulunmayan Ulu Cami Kabristanı'nın batısına, cami ile hamam arasına defnedildi.

Necip Paşa âlim ve işgüzar bir zat idi.[4]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Tuğgeneral rütbesine denk gelir
  2. ^ Tümgeneral rütbesine denk gelir
  3. ^ Sultan II. Mahmud Asâkiri Mansûre teşkilâtını tevsi etmekte olduğundan, eyaletlere gönderdiği vali ve mutasarrıflara da müşir ve ferik rütbeleri verilmişti
  4. ^ Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 258, 259