Musalla taşı Camilerin avlusunda, masa şeklindeki taşa verilen addır. Cenaze namazı kılınmak üzere camiye getirilen tabut bu taşın üzerine konulur. Büyük camilerde birkaç musalla taşı bulunabilir. Musalla taşı kıble duvarına yakındır. Bazı mescitlerde ise caminin giriş kapısı önündedir. Arakiyeci Ahmet Mescidi'nde bir küp mermer şeklindedir. Antik sütun parçası ve benzeri malzemelerden dönüştürülmüş pek çok örneği bulunur. Mimari olarak, sadaka taşları, Nişan taşı, Çöpür taşı, Seng-i İbret (İbret taşı), Binek taşı, Mola taşı ve Kıble taşı gibi tek eser kategorisine dahil edilirler.

Balat Ferruh Kethüda Camii Önünde Musalla Taşı