Kutsal

güçlü bir saygı uyandıran veya uyandırması gereken dinî değerler
(Mukaddes sayfasından yönlendirildi)

Kutsal veya mukaddes, güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken kabul görmüş; bozulmaması, dokunulmaması gereken, üstüne titrenilen değerlerdir. Kutsal, felsefe de Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olandır. Kişilerin manevi yönden değer verdiği, koruduğu; dinî görüş ve inançlardan oluşmaktadır.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir