Mehdî el-Muntazar

(Muhammed el-Mehdî sayfasından yönlendirildi)

Bu madde Şiilik ile ilgili bir kişi üzerinedir. İslami konularda sık karşılaşılan Mehdî ile karıştırılmamalıdır.

Mehdî el-Muntazar
Doğum29 Temmuz 868
Sâmerrâ
Kaybolma874

Mehdî el-Muntazar (Arapça: المهدي المنتظر) veya Muhammed el-Mehdi (d. 15 Şaban 255/30 Temmuz 869, Irak, Samarra), Şiiliğin tüm kollarını ifade eden İmamiye'nin resmî itikadına göre on ikinci imam. Hâlen gaybet halinde olduğuna, ileride gelerek dünyada adaleti sağlayacağına inanılır. Hasan el-Askerî’nın oğludur, İslam peygamberi gibi adı Muhammed, künyesi ise Ebu'l-Kasım'dır. Mehdî el-Muntazar 15 Şaban 255 hk. Samarra'da doğdu. Hasan Askeri oğlunun dünyaya gelişini gizlemiş ve kendi yaşamı boyunca onu güvendiği az sayıda yakınlarına göstermiş. Mehdi beş yaşında iken, babasının ölümünden sonra, h. 260 yılında imamet makamına erdi. Bu tarihten beri Küçük Gaybet'i bitene kadar dört kişi aracılığıyla, naip diye bilinen elçiler, insanlarla iletişim kurmaktaydı. Bu gizleniş 328/940 yılına kadar sürmüştür. Bu tarihte son naibin vefat etmiş ve büyük Gaybet başlamıştır. Bu süreye Gaybet-i Suğra (Küçük Gizlilik) dönemi denilir. Gaybet-i Suğra'nın tamamladıktan sonra büyük Gaybet başlamıştır. Büyük Gaybet şimdiye kadar devam eder ve tıpkı hadislerin bildirdiğine göre Mehdî el-Muntazar'ın zuhur tarihi ve Büyük Gaybetinin süreci hiçbir şekilde belli değildir.[1][2][3]

Şiilik'te özel bir yeri olan Mehdî el-Muntazar; Kāim, Hüccet, Sâhib, Kāimüzzamân, Sâhibüzzamân, Mehdi’l-enâm, Halef gibi lakaplarla anılır.

Şiilikte kesin olarak inanılan Mehdiye bazı İslam alimleri şüpheyle yaklaşırlar. Kimi alim onun hayali bir figür olduğunu söylerken, bazı çağdaş Şii alimleri bunun Şii kelamcılarının uydurduğu bir kavram olduğunu belirtir.[4][5]

Ehl-i Beyt soyundan gelen İslam Devleti'ni 656-661 yılları arasında dördüncü İslam halifesi ve İslam peygamberi Muhammed'in amcasının oğlu Ali el-Mûrtezâ'nın torunlarından On Birinci imâm Hasan el-Askerî'nin oğludur. Son İmâm olup, İmâmet (İsnâ'aşerîyye i'tikadı)'na göre hâlen sağ olup "gayba" hâlindedir, yani saklanmaktadır.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "İMAM-I MUNTAZAR". 22 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2019. 
  2. ^ İMAM MEHDİ (as)"IN KISACA HAYATI
  3. ^ "12 İMAM KİMDİR?". 22 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Nisan 2019. 
  4. ^ Yüksel Yazıcı (1 Mayıs 2012). Muhyiddin İbnu'l Arabi. artcivic. ss. 77-. ISBN 978-605-4656-02-8. 
  5. ^ Takıyyüddin İbn Teymiyye, IV, 87-89
Şii İslam unvanları
Önce gelen:
Hasan el-Askerî
On İkinci İsnâ‘aşer’îyye
Şîʿa İslâm İmâmı
873 - Gayba
Sonra gelen:
Gayba