Muhammed Bin Abdullah El-Mürşidî

Muhammed Bin Abdullah El-Mürşidî, evliya, fıkıh ve kırâat âlimi. Doğum tarihi bilinmemektedir. M. 1337 yılında (H. 738 yılı Ramazan ayı) Münye'de öldü.