Muhalif

Muhalif, hakim bir doktrine, politika veya kuruma aktif olarak meydan okuyan kişiye denir. Kavram dini bağlamda 18. yüzyıldan ortaya çıktı ve 1940'lardan itibaren ise, siyasi anlamda, totaliter rejimlerin, özellikle de Sovyetler Birliği'nin mevcut siyasal sistemine karşı mücadele eden kişiler için kullanılmaktadır.

Muhalif iktidara, bir dine, ya da herhangi bir şeye karşı çıkmaktır