Muggletionian, ismini kendine vahiy geldiğini iddia eden İngiliz terzi Ludovic Muggleton’dan alan, soyu tükenmiş Hristiyanlık mezheplerinden biridir. Özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda İngiltere'de kendisine taraftar bulmuştur.