Mufassal defter

Mufassal defter ya da defter-i mufassal, Osmanlı Devleti'nde eyalet ve livaların ayrıntılı tahrirlerini içeren defterlerdir. Zamanla daha az tutulmuş olmasına karşın, Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar kullanılmıştır. Bu defterlere göre daha az ayrıntı içeren tahrir defterleri mücmel defter olarak adlandırılıyordu.[1] En kapsamlı ve en erken mufassal defterlerden biri, Osmanlıların Gürcülerden ele geçirdiği toprakların tahririni kapsayan 1595 tarihli Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Gürcistan adlı tahrir defteridir.[2]

KaynakçaDeğiştir