Mu'ârada

Mu'ârada (Arapça: معارضة), yahut Türkçede kimi zaman yanlış transkribe edilen şekliyle mu'âraza, Arap edebiyatında ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu olgu, ikinci bir edebiyatçının, kendi telif ettiği eserinde, şahsi yeteneklerini ortaya koymak suretiyle, başka bir edebiyatçıyla ilişkilendirilecek bir çalışma yapmasına işaret etmektedir. Bu nedenle mu'ârada kavramı, taklitçilik ve öykünmeyle ilişkilendirilebilmektedir. Mu'âradanın meydana gelebilmesi için, asgari olarak iki şairin iki farklı kaside söylemesi gerekmektedir. İlk şair, muayyen bir konuda, belirli bir beyit ve uyakta, ilk kasideyi söylemektedir. Ardından ikinci şair, ilk şairin söylediği şiirin bahir ve kafiyesinde başka bir kaside söylemektedir. Genellikle bu durumda iki kasidenin konusu da aynı olmaktadır.[1]

EtimolojiDüzenle

Mu'ârada terimi Arapçada, 'a-r-d kökünden türetilmiştir. Bu terim Türkçede bazen dâd (ض) harfinin z harfiyle transkribe edilmesi nedeniyle, mu'araza şeklinde kullanılmaktadır.

İleri okumalarDüzenle

Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.119-125.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Esat Ayyıldız, Klasik Arap Şiirinde Emevî Dönemine Kadar Hiciv. Ankara: Gece Kitaplığı, 2020. s.119-125.