Morta (mitoloji)

Roman mitolojisinde ölüm tanrıçası

Roma mitolojisinde Morta, ölüm tanrıçasıydı. Yunan mitolojisindeki karşılığı Atropos'tur. Yarı uyanık, yarı uyku zaman diliminde meydana gelen ağrı ve / veya ölümden sorumludur. Babası karanlığın tanrısı ve annesi gecenin tanrıçasıdır. Katlanılmak üzere olan acı ve / veya ölüm hakkında önceden ziyaret eder ve uyarırdı.

Meksikalı sanatçı Antonio García Vega tarafından La Parca.