Monoizotopik kütle

Monoizotopik kütle (Mmi), kütle spektrometrisinde kullanılan çeşitli moleküler kütle türlerinden biridir. Bir molekülün teorik monoizotopik kütlesi, moleküldeki her bir atomun doğal olarak en bol bulunan kararlı izotopunun doğru kütlelerinin (kütle kusuru dâhil) toplamı alınarak hesaplanır. Düşük atom numaralı elementlerden oluşan küçük moleküller için monoizotopik kütle, kütle spektrumunda izotopik olarak saf bir tepe noktası olarak gözlemlenebilir.

Birimler

değiştir

Dalton (sembol: Da), kütleyi atomik veya moleküler ölçekte (atomik kütle) belirtmek için kullanılan standart birimdir. Birleşik atomik kütle birimi (sembol: u) daltona eşdeğerdir. Bir dalton, yaklaşık olarak tek bir proton veya nötronun kütlesidir. Atomik kütle birimi 1,660538921(73)×10−27 kg değerine sahiptir. "Birleştirilmiş" ön eki olmayan amu, 1961'de değiştirilen, oksijene dayalı eski bir birimdir.

Moleküler kütle

değiştir

Bir maddenin moleküler kütle (kısaltıltması Mr) birleşik atomik kütle birimi u' ya göre o maddenin bir molekülünün kütlesidir. Bu görelilik nedeniyle, bir maddenin moleküler kütlesi genellikle nispi moleküler kütle olarak adlandırılır ve Mr olarak kısaltılır. Daha önceleri moleküler ağırlığı olarak adlandırılırdı ve MW olarak kısaltılırdı.