Monohibrit çaprazlama

Çaprazlama konusu üzerinde mendelin etkisi büyüktür.

Erkek ve dişi genlerin sembollerle gösterilerek yavrunun genotip ve fenotipinin ihtimallerinin hesaplanmasıdır.

Bu şekilde yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara "monohibrit çaprazlama", bu olayın kalıtımına da "monohibrit kalıtım" denir.

Eğer bir canlıda iki gen birbirine tamamen benziyorsa, (SS ya da ss gibi) bunlara "homozigot" ya da "saf kan" denir. Saf kan (homozigot) bireyler elde etmek için kendileşme yapılır yani döllenme bireyin kardeşi, annesi babası ya da yavrusu ile olmalıdır.

Baskın ve çekinik gametlerle çaprazlama ve Punnet karesi ile sonucun gösterimi

Mendel, bezelyelerle yaptığı çaprazlama deneylerinde bu bitkinin kalıtımını incelemiştir. Bezelye bitkisi kendi kendini dölleyen bir bitki olduğundan Mendel, bu bitkiden saf kan (homozigot) bireyler elde etmiş ve bunlarla çalışmıştır. Bu durumda düz tohum şekline sahip olan bezelyeler, düz tohumlu bitkileri; buruşuk tohum şekline sahip olan bezelyelerde buruşuk tohumlu bezelyeleri vermişlerdir. Buna göre,

  • D: Düz Tohum
  • d: Buruşuk Tohum

(anne) DD x dd (baba) çaprazlanırsa,

Genotip: D x d
F1: Dd %100 Düzgün , %100 Heterezigot
Dd x Dd
Genotip: 1/2 D, 1/2 D, 1/2 d, 1/2 d
F2: 1/4 DD , 1/4 Dd , 1/4 Dd , 1/4 dd
Fenotip: 3/4 D , 1/4 d , oran: 3 : 1
Genotip: 1/4 DD , 1/2 Dd , 1/4 dd, oran: 1 : 2 : 1

Ayrıca bakınızDüzenle