Mokşa (Sanskritçe: vimukti, विमुक्ति、vimokSa, विमोक्ष), Sanskritçede özgürlük anlamına gelen Mokşa veya kurtuluş anlamına gelen Mukti terimleri ölüm ve yeniden doğum çemberinden kurtuluşu tanımlar.

Moksha'nın tanımı ve anlamı Hint dinlerinin çeşitli okulları arasında değişmektedir. Mokşa özgürlük, kurtuluş anlamına gelir. Moksha aynı zamanda yeniden doğuştan veya saṃsāra'dan kurtuluş anlamına gelen bir kavramdır. Bu kurtuluşa kişi yeryüzündeyken (jivanmukti) veya eskatolojik olarak (karmamukti, videhamukti) ulaşılabilir. Mokşa inancı Hinduizm, Budizm ve Caynizm de mevcuttur.

Ayrıca bakınız

değiştir