Modernizasyon teorisi

Modernizasyon teorisi toplumlardaki modernizasyon sürecini açıklamak için kullanılan bir teoridir. Modernizasyon ya da çağdaşlaşma 'geleneksel' toplumdan 'modern' topluma ilerici bir geçiş modelini ifade eder. Teori; gereken destekle, "geleneksel" ülkelere daha gelişmiş ülkelerin sahip olduğu şekilde gelişme kazandırılabileceğini varsayarak bir ülkenin iç etmenlerini inceler.

Modernizasyon teorisi toplumsal ilerlemeye ve toplumların gelişmesine katkıda bulunan sosyal değişkenleri tanımlamaya, sosyal evrim sürecini açıklamaya çalışır. Modernizasyon teorisi sosyalist ve serbest piyasa kaynaklı ideolojiler arasında eleştiri konusu olmuştur. Dünya sistemleri teorisi kuramcıları, küreselleşme teorisi ve bağımlılık teorisi bunların arasındadır.