Osmanlı ordusu (modern dönem)

(Modern Osmanlı Ordusu sayfasından yönlendirildi)

Modern Osmanlı Ordusu, Osmanlı İmparatorluğunun Kara Kuvvetlerinin yeniden teşkilatlanması ile oluşan askeri birimler.

GeçmişiDüzenle

Yaygın görüş olarak 1861 yılından başladığı kabul edilen bir modernizasyon süreci gerçekleştirilmiştir. Balkan Savaşları yenilgisi sonrasında hızlı bir yeniden yapılanmaya gidilmiş ve I. Dünya Savaşı öncesinde tamamlanmıştır.

BirimlerDüzenle

Savaşçı birimlerDüzenle

Askeri düzenekte cephe önünde savaşan birimler.


Savaşçı birimler
 
Topçu (Howitzer)
 
Süvari (At)
 
Süvari (Deve)
 
Makineli tüfek
 
Piyade

Cephe gerisi birimlerDüzenle

Askeri düzenekte ama cephe gerisi destek birimleri.


Cephe gerisi birimler
 
Mühendislik (Heliograph)
 
Mühendislik (Demiryolu)
 
İletişim (Telephone)
 
Tıbbi (Alan Hastanesi)
 
Askeri bando

Paramiliter birimlerDüzenle

Askeri düzenekte ama sivil otoriteye bağlı. Savaş zamanı yönetimi sivilden askere geçen.

Paramiliter Birimler
 
Makedonya'da Jandarma
 
Jandarma Reka

OrganizasyonuDüzenle

Bu teşkilatlanmaya göre Kara Kuvvetleri, Harbiye Nezaretine bağlı dört ordu müfettişliği halinde, biri bağımsız 13 kolordu ve bunlara bağlı 38 piyade tümeni (ikisi bağımsız) ve dört süvari tümeninden oluşmaktaydı. Ayrıca Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile; Çatalca, Edirne, Erzurum, İzmir Müstahkem Mevkileri de Kara Kuvvetleri Teşkilatında yerlerini koruyorlardı.

TümenDüzenle

Bunlar kısaca: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 61., 1. Kafkas, 2. Kafkas, 3. Kafkas, 5. Kafkas, 9. Kafkas, 11. Kafkas, 36. Kafkas, 37. Kafkas

KolorduDüzenle

Bunlar kısaca: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., Irak ve Havalisi, 1. Kafkas, 2. Kafkas, Hicaz

Müstahkem MevkiDüzenle

Bunlar kısaca: Çanakkale, İstanbul Boğazı, Çatalca, Edirne, İzmir, Erzurum, Kars

OrduDüzenle

Bunlar kısaca: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

Ordu GrubuDüzenle

Bunlar kısaca: Şark Ordular Grubu, Kafkas Ordular Grubu, Yıldırım Ordular Grubu

PersonelDüzenle

RütbelerDüzenle

Harp Okulu'ndan mezun olunca mülazım-ı sani (asteğmen), Harp Akademisi'nde birinci sınıfa geçince mülazım-ı evvel (üsteğmen), Harp Akademisi'ni bitirince erkanıharp (kurmay) yüzbaşı rütbeleri alınıyordu. Harp Akademisi'ne sadece Harp Okulu'nu iyi dereceyle bitirenler alınırdı. Rütbeler üstten alta sıralı olarak şöyledir:

Birim HareketleriDüzenle

1914Düzenle

İkinci Ordu Savaşın başında İstanbul'da. Hicaz-Yemen Cephesi: 7. Kolordu'nun dört tümeni Hicaz, Asir, San'a ve Hudeybe'de idi. Kafkasya Cephesi: Üçüncü Ordu Kafkasya Cephesi'nden sorumludur Çanakkale Cephesi: Birinci Ordu, Beşinci Ordu ve Çanakkale Boğazı'nın savunmasından sorumlu 3. Kolordu ve 15. Kolordu. Çanakkale Cephesinden sorumlu Birinci Ordu karargahı İstanbul'daydı ve 4 kolordudan oluşmaktaydı. (4. Kolordu 3-4 Kasım 1914'te İzmir'e nakledilmiştir.)

1915Düzenle

İkinci Ordu geçici olarak ve aktif olmadan Çanakkale Altıncı Ordu Irak (Mezopotamya) Cephesi Kafkasya Cephesi: Üçüncü Ordu Kafkasya Cephesi'nden sorumludur ama 1915, gelindiğinde yok denecek kadar azaldığında İkinci Ordu ile takviye edilmiş.

1916Düzenle

Galiçya Cephesi: Temmuz 1916 ile Temmuz 1917 arasında 19. ve 20. Tümenlerden oluşturulan 15. Kolordu.

1917Düzenle

Yıldırım Orduları Grubu (Dördüncü Ordu, Yedinci Ordu ve Sekizinci Ordu)nun oluşturduğu Sina ve Filistin Cephesi. Kafkas Ordular Grubu Üçüncü Ordu ve İkinci Ordu Mart 1917'de yok denecek duruma geldiğinde

1918Düzenle

Kafkas Ordular Grubu Haziran 1918'de taarruz amaçlı Doğu Ordular Grubu olarak yeniden düzenlenmiş ve Mart 1918'de bağımsız olarak düzenlenen Kafkas İslam Ordusu bu gruba kâğıt üzerinde bağlanmıştır.