Mizansen

bir tiyatro prodüksiyonunun görsel ve tasarımı

Bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip yorumlanmasıdır. Fransızca Mis-en-sceneden gelir.