Missouri Uzlaşması

Missouri Uzlaşması (6 Mart 1820), kuzeydeki Louisiana Satın Alma topraklarında köleliği yasaklayan yasalar karşılığında Missouri'yi bir köle devleti ve Maine'i özgür bir devlet olarak kabul ederek köleliğin yayılmasını sonsuza dek yasaklayan kuzey girişimlerini durduran Birleşik Devletler federal yasasıydı. 36°30' paralelinin Missouri hariç.[1] 16. Birleşik Devletler Kongresi yasayı 3 Mart 1820'de kabul etti ve Başkan James Monroe 6 Mart 1820'de imzaladı.[2] 1819 yılında, 10.000 kölesi bulunan Missouri, Birlik’e katılmak için başvuruda bulundu. Kuzeyliler, Missouri’nin ancak özgür bir eyalet olursa kabul edilmesi için bir araya geldiler ve ülkede yaygın bir protesto fırtınası koptu. Temsilciler Meclisi Başkanı Kentucky'li Henry Clay, Missouri Uzlaşması diye bilinen anlaşmayı sağladı. Buna göre, Missouri bir köle eyaleti olarak, özgür bir eyalet olan Maine ile aynı zamanda kabul edildi. Kongre ayrıca, Louisiana Alımı sonucu kazanılan, Missouri’nin güney sınırının kuzeyindeki arazide köleliği yasakladı. Bu karar o günlerde Güney eyaletleri için bir zafer gibi görülmüştü; çünkü, bu “Büyük Amerikan Çölü”nde kesinlikle kimsenin yerleşmeyeceği düşünülüyordu. Anlaşmazlık geçici olarak çözümlenmişti. Yine de, Thomas Jefferson bir arkadaşına gönderdiği mektupta “bu büyük sorun, gecenin ortasında bir şimşek gibi beni uyandırdı. Bir an için, Birlik’in sonunun geldiğini düşündüm” diye yazmıştı.

1819'da Amerika Birleşik Devletleri, Missouri Uzlaşması, Great Plains'in (üst koyu yeşil) eyalete ait olmayan bölgelerde köleliği yasakladı ve Missouri (sarı) ve Arkansas Bölgesi'nde (alt mavi alan) izin verdi.

Daha önce, Şubat 1819'da, New York'tan Demokrat-Cumhuriyetçi (Jeffersonian Cumhuriyetçi) Temsilci James Tallmadge Jr., Missouri'nin kölelik kısıtlamalarını içeren eyalet olma talebine iki değişiklik sunmuştu. Güneyliler, köleliğe federal kısıtlamalar getiren herhangi bir yasa tasarısına itiraz ettiler ve bunun Anayasa tarafından kararlaştırıldığı gibi bir devlet sorunu olduğuna inanıyorlardı.

Kölelik, 1845’e gelininceye kadar, sadece o sırada uygulanmakta olduğu bölgelerle sınırlı kalacakmış gibi görünüyordu. 1820 tarihli Missouri Uzlaşması ile sınırları belirlenmişti ve bunları aşma şansı bulunmuyordu. Yeni kazanılan topraklar, köleliğin yeniden yayılmasını gerçek bir olasılık konumuna getirdi.

Pek çok Kuzeyli, yayılmasına izin verilmezse, köleliğin giderek gerileyip ortadan kalkacağına inanıyorlardı. Yeni köleci eyaletler kurulmasına karşıtlıklarını haklı göstermek için Washington ve Jefferson’un açıklamaları ile köleliğin Kuzeybatı’ya yayılmasını yasaklayan 1787 Kararnamesi’ni örnek alıyorlardı.[3][4] Doğal olarak, köleliğe önceden izin vermiş bulunan Teksas, köleci bir eyalet olarak Birlik’e katıldı. Buna karşılık, Kaliforniya, New Mexico ve Utah’ta kölelik yoktu ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’nin, 1846’da anılan toprakları almaya hazırlandığı günlerde, ne yapılması gerektiği konusunda çelişkili öneriler ileri sürülüyordu.

15. Kongre'deki Missouri sorunu, 4 Mart 1819'da, Temsilciler Meclisi'nin kuzeydeki kölelik karşıtı konumunu sürdürmesi ve Senato'nun kölelikle sınırlandırılmış bir devlet olma durumunu engellemesiyle çıkmaza girdi. Güney’deki aşırı uçlar, Meksika’dan elde edilen tüm toprakların köle sahiplerine açılması için uğraşıyorlardı. Buna karşılık, Kuzeyli kölelik karşıtları, tüm bölgelerin köleliğe kapatılmasını istiyorlardı. Ilımlı bir grup ise,  Missouri Uzlaşması’nın Büyük Okyanus’a kadar yayılmasını, özgür eyaletlerin onun kuzeyinde, köleci eyaletlerin de güneyinde kalmasını öneriyorlardı.[5][6] Bir başka grub ise, sorunun “halk egemenliği”ne bırakılmasını öneriyordu; yani hükümet, yeni yerleşimcilerin yeni topraklara istedikleri gibi köleli ya da kölesiz girmelerine izin verecek ve bölgenin eyaletler halinde  düzenlenmesi zamanı geldiğinde de ne yapılacağını halk kararlaştıracaktı.

Missouri Uzlaşması çok tartışmalıydı ve birçoğu ülkenin yasal olarak kesitsel çizgilere bölünmesinden endişe duyuyordu. Kansas-Nebraska Yasası, 1854'te tasarıyı etkili bir şekilde yürürlükten kaldırdı ve Yüksek Mahkeme, Dred Scott v. Sandford (1857), her ikisi de kölelik üzerindeki gerilimi artırdı ve Amerikan İç Savaşı'na katkıda bulundu.

Başkan James Monroe tasarıyı yasalaştırdı.[7]

Ocak 1848’de Kaliforniya’da altın keşfedilmesi, sadece 1849 yılında 80.000 yerleşimcinin yöreye koşmasına yol açtı.[8][9] Kaliforniya yaşamsal bir sorun konumuna gelmişti; çünkü, örgütlü bir hükümet kurulmadan önce, Kongre tarafından bu yeni bölgenin statüsü konusunda belirgin bir karar verilmesi gerekiyordu.[10][11] Tüm ulusun umudu, bundan önce de bunalım çıktığında iki kez bir uzlaşma yolu bulmuş olan  Senatör Henry Clay’e bağlanmıştı. Clay, karmaşık ve özenle dengelenmiş bir plan hazırlayarak, kesimler arasında tehlikeli bir tartışma çıkmasını  bir kez daha önledi.

1819'a gelindiğinde, Missouri Bölgesi nüfusu, onu devlet olmaya hak edecek eşiğe yaklaşıyordu.[12] Missouri Bölgesi'nin bir köle devleti olarak kabul edilmesinin aşağı yukarı rutin olması bekleniyordu.[13][14]

1819'da Kongre tartışmalarıDüzenle

 
Temsilci James Tallmadge Jr., Missouri eyaletine yönelik kölelik karşıtı değişikliğin yazarı

Missouri eyalet yasa tasarısı 13 Şubat 1819'da Temsilciler Meclisi'nde tartışmasız açıldı.[15] Ancak yargılamalar sırasında, New York'tan bir temsilci olan James Tallmadge Jr., aşağıdaki değişikliklerle "İyi Duygular Çağına bir bomba attı".[16]

Siyasi bir yabancı olan 41 yaşındaki Tallmadge, değişikliğini köleliğe karşı kişisel bir isteksizlik temelinde tasarladı. Bir New York Cumhuriyetçisi olarak Tallmadge, eski Federalistlerin desteğine bağlı olan eski bir Cumhuriyetçi olan Vali DeWitt Clinton ile rahatsız edici bir ilişki sürdürmeye devam etti.[17][18] Clinton'ın hizbi, General Andrew Jackson'ın Florida'yı tartışmalı işgalini canla başla savunduğu için Tallmadge'a düşmandı.[19][20]

Değişiklik ve köleliğin ulustaki geleceği konusundaki tartışmalar, Jefferson Cumhuriyetçileri arasında çok fazla anlaşmazlık yarattı ve partiyi kutuplaştırdı.[21][22][23][24]

Maine'deki beş Temsilci, köleliğin yeni bölgelere yayılmasına karşı çıktı.[25]

Jeffersoncu Cumhuriyetçilik ve kölelikDüzenle

 
Thomas Jefferson: Missouri krizi Thomas Jefferson'u "geceleyin bir yangın çanı gibi" uyandırdı.[26]

Missouri krizi, 1812 Savaşı'ndan bu yana federal siyasete egemen olan Jeffersoncu Demokratik Cumhuriyetçilerin dağılmasına işaret ediyordu.[27]

Kurucu Babalar, kuruluş belgelerine hem ilkeli hem de amaca uygun unsurlar eklemişlerdi. 1776'da yayınlananBağımsızlık Bildirgesi, özgürlüğün evrensel eşitliği ortak bir hak haline getiren ahlaki bir ideal oluşturduğu iddiasına dayanıyordu.[28] Devrimci nesil, 1787'de Bildirge'deki ilkeleri somutlaştırmak için sınırlı yetkilere sahip bir hükümet kurmuştu, ancak "1776 ilkelerine meydan okuyan tek mirasla yüklü", kölelikti.[29] Bu anlayışla, köle sahipleri 1787'de Kuzeybatı Bildirisi'ni onaylamak ve 1808'de Atlantik ötesi köle ticaretini yasaklamak için işbirliği yaptılar.[30][31]

Güney eyaletleri, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra, Georgia ve Güney Karolina hariç, köleliği gerileyen bir kurum olarak görmüştü.[32]

Köle temelli bir toplumun erdemleri konusunda güneylilerin kendileri tarafından şiddetli tartışmalar olsa da, kurumlarına yönelik dış meydan okumalara karşı birleştiler.[33][34]

Köleliği savunmaya çalışan Güneyli liderler, belgenin evrensel eşitlikçi uygulamalarından ve "tüm insanlar eşit yaratılmıştır" beyanından vazgeçtiler.[35]

Siyasi güç için mücadeleDüzenle

Meclis'te "Federal oran"Düzenle

 
Federalist ikonların sonuncusu Rufus King

ABD Anayasası'nın 1. Maddesi, 2. Kısmı, sakinlerinin köle sahibi olduğu eyaletlerde yasama temsilini tamamlıyordu. Beşte Üç Maddesi veya "federal oran" olarak bilinen köle nüfusunun beşte üçü sayısal olarak özgür nüfusa eklendi.[36][37]

Federal orana düşmanlık, tarihsel olarak, artık ulusal olarak etkisiz olan ve kolektif düşüşlerini "Virginia Hanedanlığı"na bağlayan Federalistlerin hedefi olmuştu.[38][39]

Bir Clinton ortağı olan New York Senatörü Rufus King, ulusal sahnede hala aktif olan son Federalist ikondu, bu güney Cumhuriyetçileri için can sıkıcı bir gerçekti.[40] ABD Anayasası'nın imzacısı olarak, 1787'de federal orana şiddetle karşı çıkmıştı.[41][42] 1819'daki 15. Kongre tartışmalarında, eleştirisini New England ve Orta Atlantik Devletlerinin federal orandan gereğinden fazla zarar gördüğüne dair bir şikayet başladı.[43][44]

Güney Cumhuriyetçilerin Missouri eyaletini kölelikle güvence altına alacakları gibi, federal madde oranı 15. Kongre'de zafer marjı sağlayacak.[45][46]

Senato'da "güç dengesi"Düzenle

Meclisteki kuzeyli çoğunluk siyasi hakimiyete dönüşmedi. Kölelik yanlısı güçlerin dayanak noktası, 1787'deki anayasal uzlaşmanın, nüfusuna bakılmaksızın eyalet başına iki senatör sağladığı Senato'da bulunuyordu.[47][48] Kuzeyden daha az özgür nüfusu olan Güney, bu düzenlemeden yararlandı.[49]

Tallmadge Değişikliği'nin onaylanmasıyla Missouri eyaleti, Mississippi'nin batısında özgür bir devlete ve güneydeki siyasi otoritede bir düşüşe doğru bir yörünge belirleyecekti.[50][51][52][53]

 
Massachusetts Temsilcisi Timothy Fuller

Ayrıca, kölelik karşıtı yasa koyucular, devletlerin cumhuriyetçi bir hükümet biçimi sağlamasını gerektiren Anayasa'nın IV. Maddesinin 4. Kısmı'na başvurdu.[54][55]

Kölelik yanlısı Cumhuriyetçiler, Kuzeybatı Yönetmeliği ile ilgili olarak, Louisiana Satın Alma toprakları için emsal bir yasa olarak hizmet edebileceğini reddetti, çünkü yönetmelik ABD Anayasası yerine Konfederasyon Maddeleri uyarınca yayınlanmıştı. [56]

Yasal bir emsal olarak, 1803'te Louisiana topraklarını satın alan anlaşmayı, köle mülkiyetinin korunması da dahil olmak üzere ABD vatandaşlarının haklarını yeni toprakların tüm sakinlerine genişleten 3. Maddeyi içeren bir belgeyi sundular.[56] Bunu yaparken, Tallmadge'in federal olarak dayatılan kölelik kısıtlamalarını rasyonalize etmeye hizmet edecek bir anayasal emsal oluşturdu.[57]

15. Kongre, anayasal sorunlara odaklanan, ancak kölelik konusunun ortaya çıkardığı ahlaki boyutlardan büyük ölçüde kaçınan tartışmalara sahipti.[58]

Missouri eyaleti, Güney Jeffersonluları Devrimci neslin benimsediği eşitlikçi ilkeleri uygulama ihtimaliyle karşı karşıya getirdi. Bu, köleliğin batıya yayılmasını durdurmayı ve kurumu zaten var olduğu yerle sınırlamayı gerektirir.[59][60]

ÇıkmazDüzenle

16 Şubat 1819'da, Bütün'ün Meclis Komitesi, Tallmadge'in hükümlerini 79-67'ye kadar Missouri eyalet mevzuatıyla ilişkilendirmek için oy kullandı.[61][62] Meclisin 1819'daki 2. oturumundaki tartışmalar sadece üç gün sürdü. "Kinli", "ateşli", "acı", "kabarcıklı", "öfkeli" ve "kana susamış" olarak nitelendirilirler.[63]

Kuzey'den gelen temsilciler, Güney'deki Temsilciler Meclisi üyeliğinden 105'e 81'e çıktı.[64][65]

Missouri'de köleliğin kısıtlanması için meclis oylaması
Hizip Evet hayır abs. Toplam
Kuzey Federalistler 22 3 3 28
Kuzey Cumhuriyetçiler 64 7 6 77
kuzey toplamı 86 10 9 105
Güney toplamı 1 66 13 80
Ev toplamı 87 76 22 185

Etkinleştirme tasarısı Senato'ya geçti ve her iki kısmı da reddedildi.[66] Meclis kölelik karşıtı kısıtlamacılar, Senato kölelik karşıtı kısıtlamacılarla aynı fikirde olmayı reddetti ve Missouri eyaleti Aralık 1819'da 16. Kongre'ye devredilecekti.[67][68]

Federalist "entrika"Düzenle

 
New York Valisi DeWitt Clinton

Missouri Uzlaşması tartışmaları, Tallmadge Değişikliklerinin altında yatan amacın köleliğin genişlemesine muhalefetle çok az ilgisi olduğuna dair kölelik çıkarları tarafından şüphe uyandırdı. Suçlama ilk olarak Meclis'te Maine Bölgesi'nden Cumhuriyetçi kısıtlama karşıtı John Holmes tarafından düzlendi.[69][70] Jefferson, ilk başta Missouri sorunundan rahatsız olmadı, kısa süre sonra, Federalistler ve kripto-Federalistlerin Cumhuriyetçiler olarak poz verdiği ve Missouri eyaletini bahane olarak kullandığı bir kuzey komplosunun yürüdüğüne ikna oldu.[71]

Massachusetts Dışişleri Bakanı John Quincy Adams, tam da böyle bir bölgesel parti için siyasi konfigürasyonun zaten var olduğunu tahmin etti.[72][73] Federalistlerin ulusal siyasete bir ölçüde siyasi katılımı yeniden kazanma konusunda endişeli oldukları tartışılmazdı. Güney çıkarlarının Birlik için bir tehdit olarak bir "komplo" veya "birleştirme" için kölelik iddiaları, Missouri krizinde iş başında olan güçleri yanlış anladı.[74][75]

Kongrede GeliştirmeDüzenle

 
Missouri Uzlaşma Hattı'nın batıya doğru uzatılması, 1845'teki Teksas İlhakı sırasında, 1850 Uzlaşması sırasında ve 1860'ta önerilen Crittenden Uzlaşması'nın bir parçası olarak Kongre tarafından tartışıldı, ancak hat asla Pasifik'e ulaşmadı.

1812 Savaşı'ndan sonra artık bitişik olmayan Massachusetts'in bir parçası olmak istemediği için, Massachusetts'in kuzeyindeki Maine Bölgesi, özgür bir eyalet olarak kabul edildi.[76]

Missouri Bölgesi halkının bir anayasa taslağı hazırlamasına ve Birliğe kabul için bir hükümet kurmasına olanak tanıyan bir yasa tasarısı, 13 Şubat 1819'da Bütünün Komitesi'ndeki Temsilciler Meclisi'nin önüne geldi.[77] New York'tan James Tallmadge, Missouri'ye daha fazla köle getirilmesini yasaklayan ve kabul edildikten sonra eyalette doğan köle ebeveynlerin tüm çocuklarının 25 yaşında özgür olmasını zorunlu kılan Tallmadge Değişikliği'ni önerdi. Komite önlemi kabul etti ve nihayet 17 Şubat 1819'da Meclis tarafından kabul edildiği gibi tasarıya dahil etti. Senato değişiklikle aynı fikirde olmayı reddetti ve tüm önlem kaybedildi.[78][79]

Bir sonraki oturumda (1819-1820), Meclis, 26 Ocak 1820'de New York'tan John W. Taylor tarafından sunulan ve Missouri'nin bir köle devleti olarak birliğe girmesine izin veren bir değişiklikle benzer bir yasa tasarısını kabul etti. Sorun, köle ve özgür eyaletlerin sayısını eşit yapan bir köle devleti olan Alabama'nın Aralık ayında kabul edilmesiyle karmaşık hale gelmişti.[80]

Senato iki önlemi birleştirmeye karar verdi. Missouri halkının bir eyalet anayasası oluşturmasını sağlayan bir değişiklikle Maine'in kabulü için bir yasa tasarısı geçirdi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilmeden önce, Illinois'lu Jesse B. Thomas'ın, 36°30 kuzey.[81]

Senato'da uzlaşma için 24'e 20 oyla oy verildi. Değişiklik ve tasarı, 17 Şubat ve 18 Şubat 1820'de Senato'da kabul edildi.[81] Meclis daha sonra güney eyaletlerinin muhalefetiyle tüm tasarıyı 134-42 onayladı.[81]

"Büyük Uzlaşmacı" olarak bilinen Kentucky Senatörü Henry Clay'in etkisi, Missouri anayasasının dışlayıcı maddesinin ayrıcalık ve dokunulmazlıklarını bozan "asla hiçbir yasanın geçişine izin verecek şekilde yorumlanmaması" gerektiği takdirde, bir kabul eylemi nihayet kabul edildi.[82]

Siyasi söylem üzerindeki etkisiDüzenle

İç Savaş 1861'de patlak vermesine rağmen,[83] tarihçiler genellikle Uzlaşmanın savaşın ertelenmesine yardımcı olduğunu söylüyorlar.[84]

 
Missouri Uzlaşması da dahil olmak üzere, 1789-1861 ABD eyaletlerinin ve bölgelerinin özgür/köle durumunu gösteren animasyon

Anlaşmazlıklar, Kongre'deki güney ve kuzey eyaletleri arasındaki aynı hizipleri ortaya çıkarıyordu.[85]

Maine 1820'de,[86] ve Missouri 1821'de[87] kabul edildi veArkansas'ın Birlik'e kabul edildiği 1836'ya kadar başka eyaletler eklenmedi.[88]

Anayasal açıdan bakıldığında, Missouri Uzlaşması,Kuzeybatı Bildirisi'nden bu yana elde edilen köleliğin ABD topraklarından kongre tarafından dışlanması örneği olarak önemliydi.[89]

Yürürlükten kaldırılmasıDüzenle

36°30' kuzey paralelinin kuzeyindeki eski Louisiana Bölgesi'nde köleliği yasaklayan Missouri Uzlaşmasının hükümleri, Stephen A. Douglas'ın 1854 tarihli Kansas-Nebraska Yasası tarafından etkili bir şekilde yürürlükten kaldırıldı.[90][91]

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Hammond (March 2019). "President, Planter, Politician: James Monroe, the Missouri Crisis, and the Politics of Slavery". Journal of American History. 105: 843 - 867. 
 2. ^ Hammond, 2019
  Dangerfield, 1966. p. 125
  Wilentz, 2004. p. 382
 3. ^ Wilentz 2004 p. 389
 4. ^ Wilentz 2004. p. 387
 5. ^ Brown, 1966. p. 25: "[Henry Clay], who managed to bring up the separate parts of the compromise separately in the House, enabling the Old Republicans [in the South] to provide him with a margin of victory on the closely contested Missouri [statehood] bill while saved their pride by voting against the Thomas Proviso."
 6. ^ Wilentz, 2004. p. 381
 7. ^ Ammons, 1971. p. 457-458
 8. ^ Brown, 1966. p. 23: "So long as the Federalists remained an effective opposition, Jefferson's party worked as a party should. It maintained its identity in relation to the opposition by moderate and pragmatic advocacy of strict construction of the Constitution. Because it had competition, it could maintain discipline. It responded to its constituent elements because it depended on them for support. But eventually, its very success was its undoing. After 1815, stirred by the nationalism of the postwar era, and with the Federals in decline, the Republicans took up Federalist positions on a number of the great public issues of the day, sweeping all before then as they did. The Federalists gave up the ghost. In the "Era of Good Feelings" that followed, everybody began to call himself a Republican, and a new theory of party amalgamation preached the doctrine that party division was bad and that a one-party system best served the national interest. Only gradually did it become apparent that in victory, the Republican's party had lost its identity, and its usefulness. As the party of the whole nation, it ceased to be responsive to any particular elements in its constituency. It ceased to be responsive to the North.... When it did [become unresponsive], and because it did, it invited the Missouri crisis of 1819–1820...."
 9. ^ Ammon, 1958, p. 4: "The phrase 'Era of Good Feelings', so inextricably associated with the administration of James Monroe....
 10. ^ Brown, 1966, p. 23: "...a new theory of party amalgamation preached the doctrine that party division was bad and that a one-party system best served the national interest" "After 1815, stirred by the nationalism of the post-war era, and with the Federalists in decline, the Republicans took up the Federalist positions on a number of the great public issues of the day, sweeping all before them as they did. The Federalists gave up the ghost."
 11. ^ Ammon, 1958, p. 5: "Most Republicans like former President [James] Madison readily acknowledged the shift that had taken place within the Republican party towards Federalist principles and viewed the process without qualms." p. 4: "The Republicans had taken over (as they saw it) that which was of permanent value in the Federal program." p. 10: "Federalists had vanished" from national politics.
 12. ^ Howe, 2004, p. 147: "By 1819, enough settlers had crossed the Mississippi River that Missouri Territory could meet the usual population criterion for admission to the Union." "an 'enabling act' was presented to Congress [for Missouri statehood]."
  Malone, 1960. p. 419: "settlement had reached the point where Missouri, the next state [after Louisiana state] to be carved out of the Louisiana Purchase, straddled the line between the free and slave states."
 13. ^ Ammons, 1971. p. 449: "Certainly no one guessed in February 1819 the extent to which passions would be stirred by the introduction of a bill to permit Missouri to organize a state government."
 14. ^ Wilentz, 2004. p. 379: "When the territorial residents of Missouri applied for admission to the Union, most Southerners—and, probably, at first, most Northerners—assumed slavery would be allowed. All were in for a shock."
  Dangerfield, 1965. p. 107: Prior to the Tallmadge debates, the 15th Congress there had been "certain arguments or warnings concerning congressional powers in the territories; none the less... [Tallmadge's amendment] caught the House off its guard."
 15. ^ Dangerfield, 1965. pp. 106–107
 16. ^ Howe, 2004. p. 147
 17. ^ Howe, 2004. p. 147: "Tallmadge was an independent-minded Republican, allied at the time with Dewitt Clinton's faction in New York state politics. The year before, he had objected to the admission of Illinois on the (well-founded) grounds that its constitution did not provide enough assurance that the Northwest Ordinance prohibition on slavery would be perpetuated."
  Wilentz, 2004. p. 379: "In 1818, when Illinois gained admission to the Union, antislavery forces won a state constitution that formally barred slavery but included a fierce legal code that regulated free blacks and permitted the election of two Southern-born senators."
 18. ^ Dangerfield, 1965, p. 110: "When Tallmadge, in 1818, attacked the indentured service and limited slavery provisions in the Illinois constitution, only thirty-four representatives voted with him against admission. The Tallmadge amendment of 1819, therefore, must also be considered the first serious challenge to the extension of slavery."
 19. ^ Howe 2010
 20. ^ Wilentz, 2004. p. 378: "A Poughkeepsie lawyer and former secretary to Governor George Clinton, Tallmadge had served in Congress for just over two years when he made his brief but momentous appearance in national politics. He was known as a political odd duck. Nominally an ally and kin, by marriage, of De Witt Clinton, who nonetheless distrusted him, Tallmadge was disliked by the surviving New York Federalists, who detested his defense of General Andrew Jackson against attacks on Jackson's military command in East Florida."
  Dangerfield, 1965. pp. 107–108: "James Tallmadge, Jr. a representative [of New York state]... was supposed to be a member of the [DeWitt Clinton] faction in New York politics... may have offered his amendment because his conscience was affronted, and for no other reason.
 21. ^ Wilentz, 2004. p. 376: "[T]he sectional divisions among the Jeffersonian Republicans... offers historical paradoxes... in which hard-line slaveholding Southern Republicans rejected the egalitarian ideals of the slaveholder [Thomas] Jefferson while the antislavery Northern Republicans upheld them – even as Jefferson himself supported slavery's expansion on purportedly antislavery grounds.
 22. ^ Dangerfleld, 1965. p. 111: "The most prominent feature of the voting at this stage was its apparently sectional character."
 23. ^ Wilentz, 2004. pp. 380, 386
 24. ^ Wilentz, 2004. p. 376: "Jeffersonian rupture over slavery drew upon ideas from the Revolutionary era. It began with congressional conflicts over slavery and related matter in the 1790s. It reached a crisis during the first great American debate about slavery in the nineteenth century, over the admission of Missouri to the Union."
 25. ^ Portland Magazine, September 2018
 26. ^ Wilentz, 2004 p. 376: "When fully understood, however, the story of sectional divisions among the Jeffersonians recovers the Jeffersonian antislavery legacy, exposes the fragility of the 'second party system' of the 1830s and 1840s, and vindicates Lincoln's claims about his party's Jeffersonian origins. The story also offers historical paradoxes of its own, in which hardline slaveholding Southern Republicans rejected the egalitarian ideals of the slave-holder Jefferson while anti-slavery Northern Republicans upheld them—even as Jefferson himself supported slavery's expansion on purportedly antislavery grounds. The Jeffersonian rupture over slavery drew upon ideas from the Revolutionary era. It began with congressional conflicts over slavery and related matters in the 1790s. It reached a crisis during the first great American debate about slavery in the nineteenth century, over the admission of Missouri to the Union."
  Ellis, 1995. pp. 265, 269, 271
 27. ^ Wilentz, 2004. p. 376
 28. ^ Miller, 1995. p. 16
 29. ^ Ellis 1995. p. 265: "the idea of prohibiting the extension of slavery into the western territories could more readily be seen as a fulfillment rather than a repudiation of the American Revolution, indeed as the fulfillment of Jefferson's early vision of an expansive republic populated by independent farmers unburdened by the one legacy that defied the principles of 1776 [slavery]."
 30. ^ Brown, 1966. p. 22: "The insistence that slavery was uniquely a Southern concern, not to be touched by outsiders, had been from the outset a sine qua non for Southern participation in national politics. It underlay the Constitution and its creation of a government of limited powers, without which Southern participation would have been unthinkable."
 31. ^ Ellis, 1996. p. 267: "[The Founders' silence on slavery] was contingent upon some discernible measure of progress toward ending slavery."
 32. ^ Wilentz, 2004. p. 383: "Not since the framing and ratification of the Constitution in 1787–88 had slavery caused such a tempest in national politics. In part, the breakthrough of emancipation in the Middle States after 1789—especially in New York, where James Tallmadge played a direct role—emboldened Northern antislavery opinion. Southern slavery had spread since 1815. After the end of the War of 1812, and thanks to new demand from the Lancashire mills, the effects of Eli Whitney's cotton gin, and the new profitability of upland cotton, slavery expanded into Alabama, Mississippi, and Louisiana. Between 1815 and 1820, U.S. cotton production doubled, and, between 1820 and 1825, it doubled again. Slavery's revival weakened what had been, during the Revolutionary and post-Revolutionary era, a widespread assumption in the South, although not in South Carolina and Georgia, that slavery was doomed. By the early 1820s, Southern liberal blandishments of the post-Revolutionary years had either fallen on the defensive or disappeared entirely."
 33. ^ Brown, 1966. p. 22: "...there ran one compelling idea that virtually united all Southerners, and which governed their participation in national politics. This was that the institution of slavery should not be dealt with from outside the South. Whatever the merits of the institution—and Southerners violently disagreed about this, never more so than in the 1820s—the presence of the slave was a fact too critical, too sensitive, too perilous to be dealt with by those not directly affected. Slavery must remain a Southern question."
 34. ^ Wilentz, 2004. p. 383: "Southerner leaders—of whom virtually all identified as Jeffersonian Republicans—denied that Northerners had any business encroaching on matters related to slavery. Northern attacks on the institution were regarded as incitements to riot among the slave populations—deemed a dire threat to white southern security. Tallmadge's amendments horrified Southern congressmen, the vast majority of whom were Jeffersonian Republicans. They claimed that whatever the rights and wrongs of slavery, Congress lacked the power to interfere with its expansion. Southerners of all factions and both parties rallied to the proposition that slavery must remain a Southern question."
 35. ^ Wilentz, 2004 p. 376: "When fully understood, however, the story of sectional divisions among the Jeffersonians recovers the Jeffersonian antislavery legacy, exposes the fragility of the 'second party system' of the 1830s and 1840s, and vindicates Lincoln's claims about his party's Jeffersonian origins. The story also offers historical paradoxes of its own, in which hardline slaveholding Southern Republicans rejected the egalitarian ideals of the slave-holder Jefferson while anti-slavery Northern Republicans upheld them—even as Jefferson himself supported slavery's expansion on purportedly antislavery grounds. The Jeffersonian rupture over slavery drew upon ideas from the Revolutionary era. It began with congressional conflicts over slavery and related matters in the 1790s. It reached a crisis during the first great American debate about slavery in the nineteenth century, over the admission of Missouri to the Union."
 36. ^ Wilentz, 2016. p. 101: "The three-fifths clause certainly inflated Southerner's power in the House, not simply in affecting numerous roll-call votes – roughly one in three overall of those recorded between 1795 to 1821—but in shaping the politics of party caucuses... patronage and judicial appointments. Yet even with the extra seats, the share held by major slaveholding states actually declined between 1790 to 1820, from 45% to 42%... [and] none of the bills listed in the study concerned slavery, whereas in 1819, antislavery Northerners, most of them Jeffersonian Republicans, rallied a clear House majority to halt slavery's expansion."
 37. ^ Varon, 2008. p. 40: "The three-fifths clause inflated the South's representation in the House. Because the number of presidential electors assigned to each state was equal to the size of its congressional delegation... the South had power over the election of presidents that was disproportionate to the size of the region's free population... since Jefferson's accession in 1801, a 'Virginia Dynasty' had ruled the White House."
  Malone, 1960. p. ?: "The constitutional provision relating to slavery that bore most directly on the [Missouri controversy] was the three-fifths ratio of representation, sometimes called the federal ratio. The representation of any state in the lower house of Congress was based on the number of its free inhabitants, push three-fifths of its slaves. The free states were now [1820] forging ahead in total population, were now had a definite majority. On the other hand, the delegation from the South was disproportionate to its free population, and the region actually had representation for its slave property. This situation vexed the Northerners, especially the New Englanders, who had suffered from political frustration since the Louisiana Purchase, and who especially resented the rule of the Virginia Dynasty."
  Wilentz, 2016. p. 47: "[Federalists] objected above all to the increasingly notorious three-fifths clause [which] inflated representation of the Southern states in Congress and the Electoral College."
 38. ^ Wilentz, 2016. p. 99: "[Federalist hostility to Jefferson and the Virginia Dynasty] nothing about slavery or its cruelties showed up – except (in what had become a familiar sour-grapes excuse among Federalists for their national political failures) how the three-fifths clause aided the wretched... Jeffersonians."
 39. ^ Dangerfield, 1965. p. 109: "The federal ratio ... had hitherto been an object of the Federalist-Clintonian concern [rather than the Northern Jeffersonian Republicans]; whether the Republicans of the North and East would have gone to battle over Missouri is their hands had not been forced by Tallmadge's amendment is quite another question."
  Howe, 2004, p. 150
  Brown, 1966. p. 26
 40. ^ Wilentz, 2004. p. 385
 41. ^ Varon, 2008. p. 39: "they were openly resentful of the fact that the three-fifths clause had translated into political supremacy for the South."
  Dangerfield, 1965. p. 109: "[The federal ratio] hardly agreed with [the restrictionists] various interests for this apportionment to move across the Mississippi River. Tallmadge [remarked the trans-Mississippi region] 'had no claim to such unequal representation, unjust upon the other States.'"
 42. ^ Howe, 2004. p. 150: "The Missouri Compromise also concerned political power... many [Northerners] were increasingly alarmed at the disproportionate political influence of the southern slaveholders... [resenting the three-fifths clause]."
 43. ^ Wilentz, 2004. p. 385: "More than thirty years after fighting the three-fifths clause at the Federal Convention, King warmly supported banning slavery in Missouri, restating the Yankee Federalist fear of Southern political dominance that had surfaced at the disgraced Hartford Convention in 1814. The issue, for King, at least in his early speeches on Missouri, was not chiefly moral. King explicitly abjured wanting to benefit either slaves or free blacks. His goal, rather, was to ward off the political subjugation of the older northeastern states—and to protect what he called 'the common defense, the general welfare, and [the] wise administration of government.' Only later did King and other Federalists begin pursuing broader moral and constitutional indictments of slavery."
 44. ^ Dangerfield, 1965. p. 121, footnote 64
 45. ^ Wilentz, 2016. pp. 102–103: "The three-fifths clause guaranteed the South a voting majority on some, but hardly all [critical matters].... Indeed, the congressional bulwark of what became known, rightly, as the Slave Power proved not to be the House, but the Senate, where the three-fifths rule made no difference." "The three-fifths clause certainly did not prevent the House from voting to exclude slavery from the new state of Missouri in 1819. The House twice passed [in the 15th Congress] by substantial margins, antislavery resolutions proposed by [Tallmadge] with the largely Northern Republican majority founding its case on Jefferson's Declaration [of Independence].... The antislavery effort would die in the Senate, where, again, the three-fifths clause made no difference."
 46. ^ Howe, 2004. p. 150: "but if slavery were on the road to ultimate extinction in Missouri, the state might not vote with the proslavery bloc. In such power calculations, the composition of the Senate was of even greater moment than that of the House.... So the South looked to preserve its sectional equality in the Senate."
 47. ^ Wilentz, 2016. p. 102: "The congressional bulwark of what came to be known, rightly, as the Slave Power proved not to be the House but the Senate...."
 48. ^ Wilentz, 2004. p. 379: "At stake were the terms of admission to the Union of the newest state, Missouri. The main issue seemed simple enough, but the ramifications were not. Since 1815, in a flurry of state admissions, the numbers of new slave and free states had been equal, leaving the balance of slave and free states nationwide and in the Senate equal. The balance was deceptive. In 1818, when Illinois gained admission to the Union, antislavery forces won a state constitution that formally barred slavery but included a fierce legal code that regulated free blacks and permitted the election of two Southern-born senators. In practical terms, were Missouri admitted as a slave state, the Southern bloc in the Senate might enjoy a four-vote, not a two-vote majority."
  Howe, 2004. p. 150
 49. ^ Varon, 2008. p. 40: "the North's demographic edge [in the House] did not translate into control over the federal government, for that edge was blunted by constitutional compromises. The fact that the Founders had decided that each state, however large or small, would elect two senators meant the South's power in the Senate was disproportionate to its population, and that maintaining a senatorial parity between North and South depended on bringing in equal numbers of free and slave states.
  Ammons, 1971. p. 450: "The central concern in the debates... had been over the [senatorial] balance of power, for the Southern congressmen had concentrated their objections upon the fact that the admission of Missouri would forever destroy the equal balance then existing between [the number of] free and slave states."
 50. ^ Dangerfield, 1965. pp. 114–115: "The political and sectional problem originally raised by the Tallmadge amendment, the problem of the control of the Mississippi Valley, quite failed to conceal [the] profound renumciation of human rights."
 51. ^ Wilentz, 2004. p. 387: "According to the Republicans, preservation of individual rights and strict construction of the Constitution demanded the limitation of slavery and the recognition.... Earlier and more passionately than the Federalists, Republicans rooted their antislavery arguments, not in political expediency, but in egalitarian morality—the belief, as Fuller declared, that it was both 'the right and duty of Congress' to restrict the spread 'of the intolerable evil and the crying enormity of slavery.' Individual rights, the Republicans asserted, has been defined by Jefferson in the Declaration of Independence.... If all men were created equal, as Jefferson said, then slaves, as men, were born free and, under any truly republican government, entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness. As the Constitution, in Article 4, section 4, made a republican government in the states a fundamental guarantee of the Union, the extension of slavery into areas where slavery did not exist in 1787 was not only immoral but unconstitutional."
 52. ^ Dangerfield, 1965. p. 110
  Varon, 2008. p. 39: "The Missouri debates, first and foremost, arguments about just what the compromises of 1787 really meant—what the Founders really intended."
 53. ^ Varon, 2008. p. 40: "Tallmadge [and his supporters] made the case that it was constitutional for Congress to legislate the end of slavery in Missouri after its admission to statehood [to determine] the details of its government."
  Wilentz, 2005. p. 123
 54. ^ Wilentz, 2004. p. 387: "According to the Republicans, preservation of individual rights and strict construction of the Constitution demanded the limitation of slavery and the recognition, in Fuller's words, that 'all men have equal rights,' regardless of color. Earlier and more passionately than the Federalists, Republicans rooted their antislavery arguments, not in political expediency, but in egalitarian morality—the belief, as Fuller declared, that it was both 'the right and duty of Congress' to restrict the spread 'of the intolerable evil and the crying enormity of slavery.' Individual rights, the Republicans asserted, has been defined by Jefferson in the Declaration of Independence—'an authority admitted in all parts of the Union [as] a definition of the basis of republican government.' If all men were created equal, as Jefferson said, then slaves, as men, were born free and, under any truly republican government, entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness. As the Constitution, in Article 4, section 4, made a republican government in the states a fundamental guarantee of the Union, the extension of slavery into areas where slavery did not exist in 1787 was not only immoral but unconstitutional."
 55. ^ Ellis, 1995. p. 266: "the idea of prohibiting the extension of slavery into the western territories could more readily be seen as a fulfillment rather than a repudiation of the American Revolution, indeed as the fulfillment of Jefferson's early vision of an expansive republic populated by independent farmers unburdened by the one legacy that defied the principles of 1776 [slavery]."
 56. ^ a b Varon, 2008. p. 40
 57. ^ Wilentz, 2004. p. 379: footnote (8)
  Ellis, 1995. p. 266
 58. ^ Ellis, 1995. pp. 266–267: "what most rankled Jefferson [and southern Republicans] about the debate over the Missouri Question was that it was happening at all. For the debate represented a violation of the sectional understanding and the vow of silence...."
 59. ^ Ellis, 1995. p. 268: "Only a gradual policy of emancipation was feasible, but the mounting size of the slave population made any gradual policy unfeasible... and made any southern-sponsored solution extremely unlikely... the enlightened southern branch of the revolutionary generation... had not kept its promise to [relinquish slavery]." and p. 270: "All [of the Revolutionary generation at the time] agreed that ending slavery depended on confining it to the South... isolating it in the South."
 60. ^ Ammons, 1971. p. 450: "if slavery were confined to the states where it existed, the whites would eventually desert these regions... would the [abandoned area] be accepted as black republics with representation in Congress?.... a common southern view [held] that the best way to ameliorate the lot of the slave and [achieving] emancipation, was by distributing slavery throughout the Union."
 61. ^ Dangerfield, 1965. p. 110
 62. ^ Wilentz, 2004. pp. 379–380
 63. ^ Howe, 2004. p. 148
  Dangerfield, 1965. p. 111
  Holt, 2004. pp. 5–6
  Wilentz, 2004. p. 380
  Dangerfield, 1965. p. 111
 64. ^ Howe, 2004. p. 150
 65. ^ Burns, 1982. pp. 242–243
 66. ^ Dangerfield, 1965. p. 111
 67. ^ Wilentz, 2004. p. 380
 68. ^ Wilentz, 2004 p. 380 (Table 1 adapted from Wilentz)
 69. ^ Ammons, 1971. p. 454: "[President Monroe] and other Republicans were convinced that behind the attempt to exclude slavery from Missouri was a carefully concealed plot to revive the party divisions of the past either openly as Federalism or some new disguise. He drew his conclusion from several circumstances.... [Rufus King had emerged] as the outstanding congressional spokesman of the restrictionists... [and that he] was in league with De Witt Clinton [who was pursuing his own presidential ambitions outside the Republican Party]... to [Monroe's] way of thinking, the real objective of these leaders was power... that they were willing to accept disunion if their plans could not be achieved in any other fashion... [and that] Tallmadge was one of Clinton's close associates [added weight to his suspicions]... [The union could not] survive the formation of parties based on a North-South sectional alignment."
  Ellis, 1995. p. 270: "The more [Thomas Jefferson] thought about the debate over Missouri, the more he convinced himself that the real agenda had little to do with slavery at all"
 70. ^ Howe, 2004. p. 151: "Republicans [in Congress] accused [King] of fanning flames of northern sectionalism is revitalize the Federalist Party."
  Dangerfield, 1965. p. 119: "An insinuation, made very early in the House [by Mr. Holmes, who wish to detach the Maine statehood from that of Missouri] was the first to suggest that the purpose behind the movement to restrict [slavery in] Missouri was a new alignment of parties. New York, he hinted, was the center of this conspiracy; and he barely concealed his belief that Rufus King and [Governor] De Witt Clinton—a Federalist and (many believed) a crypto-Federalist—were its leaders." "In 1819 [King had expressed himself] with... too great a warmth in favor of the Tallmadge amendment, and in January 1820, he was re-elected to the by a legislative composed [of both New York factions] ... From then onward, the notion that a Federalist–Clintonian alliance was 'plotting' to build a new northern party out of the ruins of the Republican Ascendancy was never absent from the Missouri debates."
 71. ^ Ellis, 1995. pp. 270–271
 72. ^ Brown, 1966. p. 23
 73. ^ Ellis, 1995. p. 217: "'Consolidation' was the new term that Jefferson embraced—other Virginians were using it too—to label the covert goals of these alleged conspirators. In one sense the consolidations were simply the old monarchists in slightly different guise... [a] flawed explanation of... the political forces that had mobilized around the Missouri Question [suspected of being organized] to maximize its coercive influence over popular opinion."
 74. ^ Wilentz, 2004. pp. 385–386: "No evidence exists to show that Clinton or any New England Federalist helped to instigate the Tallmadge amendments. Although most Northern Federalists backed restriction, they were hardly monolithic on the issue; indeed, in the first key vote on Tallmadge's amendments over Missouri, the proportion of Northern Republicans who backed restriction surpassed that of Northern Federalists. "It is well known", the New Hampshire Republican William Plumer, Jr. observed of the restrictionist effort, "that it originated with Republicans, that it is supported by Republicans throughout the free states; and that the Federalists of the South are its warm opponents."
  Dangerfield, 1965. p. 122: "There is no trace of a Federalist 'plot', at least as regards the origins of the Tallmadge amendment; there was never a Federalist-Clinton 'conspiracy' ..."
  Howe, 2004. p. 151
 75. ^ Ammons, 1971. pp. 454–455: "Although there is nothing to suggest that the political aspirations of the Federalists were responsible for the move to restrict slavery in Missouri, once the controversy erupted for Federalists were not unwilling to consider the possibility of a new political alignment. They did not think in terms of a revival of Federalism, but rather of establishing a liaison with discontented Republicans which would offer them an opportunity to re-engage in political activity in some other form than a permanent minority." And p. 458: "In placing this emphasis upon political implications of the conflict over Missouri [e.g. Federalist 'plots' and 'consolidation'], Monroe and other Southerners obscured the very real weight of antislavery sentiment involved in the restrictionist movement."
 76. ^ Dixon, 1899 p. 184
 77. ^ Freedom On My Mind: A History of African Americans. Boston: Bedford/St. Martin's. 2013. s. 215. 
 78. ^ Dixon, 1899 pp. 49–51
 79. ^ Forbes, 1899 pp. 36–38
 80. ^ Dixon, 1899 pp. 58–59
 81. ^ a b c Greeley, Horace. A History of the Struggle for Slavery Extension Or Restriction in the United States 30 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., p. 28 (Dix, Edwards & Co. 1856, reprinted by Applewood Books 2001).
 82. ^ Dixon, 1899 pp. 116–117
 83. ^ Millard Fillmore: The 13th President, 1850–1853. Henry Holt. 2011. s. 39. ISBN 9781429923019. 30 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2021. 
 84. ^ Encyclopedia of African American History. ABC-CLIO. 2010. s. 340. ISBN 9781851097746. 30 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2021. 
 85. ^ Brown, 1964 p. 69
 86. ^ "Maine Becomes a State". Library of Congress. 15 Mart 1820. 8 Eylül 1999 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2012. 
 87. ^ "Missouri Becomes a State". Library of Congress. 10 Ağustos 1821. 6 Ekim 1999 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2012. 
 88. ^ "Arkansas Becomes a State". Library of Congress. 11 Ekim 1999 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2012. 
 89. ^ Freedom On My Mind: A History of African Americans. Boston: Bedford/St. Martin's. 2013. ss. 215-216. 
 90. ^ "Lincoln at Peoria". 1 Mayıs 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2012. 
 91. ^ "Peoria Speech, October 16, 1854". National Park Service. 4 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2017. 

Kullanılan kaynaklarDüzenle