Mirahor Hasan Paşa

Mirahor Hasan Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Mirahor iken 1639 senesinde Gürcü Mehmet Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyliği'ne getirilmiştir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932