Milli Prodüktivite Merkezi

Milli Prodüktivite Merkezi, tüzel kişiliği haiz, çok taraflı resmi bir kurum olarak 2011 yılına kadar hizmet vermiştir. Kısa adı MPM'dir.

Kurumun logosu
MPM'nin yayımladığı bir kitap

Fransızca "productivité" sözcüğünden gelen Prodüktivite; Türk Dil Kurumuna göre üretkenlik anlamına gelmekle birlikte; MPM tarafından daha ağırlıklı olarak verimlilik karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Türkiye'de 1940'lı yıllara dayanan verimlilik çalışmaları, 1954 yılında kurulan "Vekaletlerarası Prodüktivite Komitesi" ile başlayan süreçte, 1965 yılında MPM'nin özel bir kanunla kurulması ile devam etmiştir.

17 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan KHK'ye göre Milli Prodüktivite Merkezi kapatılarak, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birleştirilmiş ve bakanlık bünyesinde Verimlilik Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Etkinlikler Değiştir

 • Araştırma hizmetleri
 1. Teorik Alana İlişkin Araştırmalar
 2. Ekonomi ve Sektör Düzeyindeki Araştırmalar
 3. Kurumsal ve Örgütsel Yapılara İlişkin Araştırmalar
 • Danışmanlık hizmetleri
 1. Verimlilik Sorunlarının Teşhisi
 2. Organizasyon Geliştirme ve Performans Artırma Planlaması
 3. SWOT (GZFT) Analizi
 4. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 5. Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme
 6. İş Düzenleme ve İş Ölçümü
 7. Üretim Planlama ve Kontrolü Sisteminin Değerlendirilmesi
 8. Maliyet Muhasebesi
 9. KOBİ'lerde Ofis ve Üretim Otomasyonu
 10. Organizasyonel Yeniden Yapılanma
 11. İş Değerlendirme ve Ücretlendirme
 12. İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkenliğin Belirlenmesi
 13. Ekip Çalışmasında Etkenliğin Artırılması
 14. Toplam Kalite Yönetimi
 15. Bireysel Performans Değerlendirme Yönetim Sistemi Kurma
 16. Proje Yönetimi
 17. Yönetim Bilgi Sistemi Kuruluşu
 18. Bilgi İşlem Altyapı Analizi Teşhisi
 • Verimlilik Ölçme ve İzleme Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri gibi konularda, kurum ve kuruluşlara yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Yayınlar Değiştir

MPM'nin birçok farklı konuda basılı kitapları bulunmaktadır. Bunun dışında Anahtar Gazetesi, Verimlilik Dergisi ve Verimlilik Raporu gibi süreli yayınlarla da etkinliklerini desteklemektedir. Web sayfalarında "Çevrimiçi katalog" ve Açık erişim Verimlilik Dergisi gibi çalışmaları da bulunan Milli Prodüktivite Merkezi, çeşitli projelerle çalışmalarını sürdürür..

Dış bağlantılar Değiştir