Millî güvenlik

devletin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması

Millî güvenlik, ulus milletin, vatan topraklarının, deniz kıta sahanlığının, millî kurumlar, değerler ve çıkarların tüm askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkânlar kullanılarak iç ve dış tehditlerden korunumunu ifade eden genel bir topyekûn savunma ve tehdit önleme kavramıdır. Kararlı ve istikrarlı bir anayurt güvenliği sağlanabilmesi için birçok ülke tarafından uygulanan genel stratejiler arasında;

  • Diplomatik girişimlerle müttefik devletlerin herhangi bir küresel konuya bakışının kendi ulusal çizgilerine getirilmesi,
  • Aynı diplomatik girişimler kullanılarak, potansiyel tehdit ve bilinen düşmanların uluslararası arenalarda izole edilmesi,
  • Güçlü, modern, yüksek beka, hazırlılık seviyesi ve hareket kabiliyetine sahip, hızla çatışma alanına mobilize olabilen silahlı kuvvetler bulundurulması,
  • Çağdaş, yaratıcı, teknolojik yenilikleri en üst seviyede takip edip uygulayabilen, dış unsurlardan bağımsız bir ulusal savunma sanayi organizasyonu,
  • Yeterli, çeşitli ve etkin ulaşım sistemleri, altyapı, enerji üretim, nakil ve dağıtım hatları, stabil yakıt üretim tesisleri ve boru hatları,
  • Millî teknolojiye dayalı, ulusal güçler tarafından kontrol edilip denetlenebilen sivil ve askeri haberleşme sistemleri ve ağları,
  • Sivil savunma teşkilatları, profesyonel arama ve kurtarma ekipleri, acil müdahale ve sağlık hizmetleri sunabilme kabiliyeti,
  • İstihbahrat kurumları ile üstü kapalı tehlikelerin önceden fark edilip önlem alınması, potansiyel tehditlere karşı casusluk ve karşı-casusluk faaliyetleri güdülmesi, elektronik istihbarat ve güvenlik kurumları arasında ortak veri tabanları kullanımı ve
  • İdeolojik tutumu her ne olursa olsun, tüm siyasi partiler ve önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından kabul edilip benimsenen bir ulusal savunma stratejisi belgesi hazırlanması ve bu belgenin küresel gelişmeler ve değişen çıkarlara göre revize edilmesi
Amerika Birleşik Devletleri başkanı Ronald Reagan, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi personeli ile 15 Nisan 1986'daki Libya bombalama hakkında bir brifingde.

ile benzeri uygulamalar sıralanabilir.

Türkiye'de millî güvenlik siyasetini saptayan sorumlu organlar değiştir

Devletin millî güvenlik siyasetinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili kararlar alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı'na görüş bildirmek üzere kurulmuştur.

Kurul; Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları oluşur.

Millî Güvenlik Kurulu'nun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

Ayrıca bakınız değiştir